Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Srbija i Svetska banka potpisale tri sporazuma
20.04.2018.

Potpredsednik Svetske banke za Evropu i centralnu Aziju Siril Miler i ministar finansija Dušan Vujović potpisali su u četvrtak u Vašingtonu tri sporazuma, dva o savetodavnim uslugama uz naknadu (eng. Reimbursable Advisory Services, RAS), vrsti tehničke pomoći, i jednu donaciju.

U okviru prvog sporazuma, Svetska banka će pružiti tehničku pomoć Vladi Srbije za unapređenje poslovanja JP Elektroprivreda Srbije (EPS). To će biti učinjeno kroz jačanje korporativnog upravljanja, upravljanja rizicima i poslovnog planiranja EPS-a, a što treba da doprinese efikasnijem poslovanju EPS-a. Tehnička pomoć je deo šireg programa saradnje Svetske banke u Srbiji i podrške vladinom programu ekonomskih i strukturnih reformi.

U okviru drugog sporazuma, Svetska banka će pružiti tehničku pomoć da Srbija upotrebom metodologije i alata koje je razvila Svetska banka ažurira svoju Nacionalnu procenu rizika od pranja novca. Ova dva sporazuma su odgovor na zahtev Srbije za ekspertizu Svetske banke.

Donacija u iznosu od 1,35 miliona američkih dolara, koju će obezbediti švajcarski Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) a kojim će da administrira Svetska banka, ima za cilj da poboljša kvalitet vladinih finansijskih podataka, što treba da obezbedi precizne podatke o imovini, dugu, prihodima i rashodima, te da time doprinese boljem upravljanju javnim sredstvima.

Trenutni portfolio Svetske banke obuhvata investicione zajmove, kredite za razvojnu politiku, stručne analize i tehničku pomoć kojima se pruža podrška reformskim prioritetima u Srbiji.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd