Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Makroekonomski i fiskalni podaci za decembar 2017. godine
06.02.2018.

Budžet Republike Srbije*
Na kraju 2017. godine ostvaren je suficit republičkog budžeta u iznosu od 33,9 mlrd dinara. Naplaćeni su prihodi u iznosu od 1.119,1 mlrd dinara, dok su rashodi iznosili 1.085,2 mlrd dinara.

Ukupni prihodi budžeta naplaćeni u decembru iznosili su 93,4 mlrd. Poreski prihodi naplaćeni su u iznosu od 80,2 mlrd dinara. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV (37,5 mlrd dinara). Po osnovu akciza naplaćeno je 24,9 mlrd dinara.

Tradicionalno, u decembru je naplata poreza na dohodak znatno veća u odnosu na ostale mesece, s obzirom na isplate „trinaeste plate“, bonusa, nagrada i ostalih jednokratnih plaćanja. Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 11,1 mlrd dinara, pri čemu se 1,3 mlrd dinara odnosi na uplatu dela dobiti i dividendi. Po osnovu donacija u decembru je u budžet uplaćeno 2,1 mlrd dinara.

Rashodi budžeta su sezonski najviši u decembru. Ukupno je izvršeno 135,8 mlrd dinara rashoda s obzirom da se krajem godine po ubrzanoj dinamici plaćaju rashodi za subvencije, nabavku roba i usluga i kapitalne investicije. Znatno veći iznos transfera OOSO, koji je takođe karakterističan za decembar, proističe iz potrebe finansiranja redovnih prinadležnosti ovih organizacija početkom godine kada ostvaruju manje prihode.

Budžet opšte države

Po prvi put od 2005. godine, na nivou opšte države u 2017. godini zabeležen je ukupan fiskalni suficit u iznosu od 52,3 mlrd dinara (1,2% BDP) i primarni fiskalni suficit u iznosu od 173 mlrd dinara (3,9% BDP). Prema dogovoru sa MMF, na nivou cele godine planiran je fiskalni deficit od 75,2 mlrd dinara, što znači da je ostvareni rezultat bolji za 127,5 mlrd dinara. Bolje ostvarenje od planiranog rezultat je, pre svega, bolje naplate svih kategorija prihoda.

Zbirni suficit lokalnih samouprava (opština i gradova) na kraju godine iznosi 11,6 mlrd dinara. U istom periodu AP Vojvodina je ostvarila suficit od 0,7 mlrd dinara.

Fondovi obaveznog socijalnog osiguranja su na kraju decembra ostvarili suficit od 9,8 mlrd dinara i to PIO fond 1,8 mlrd dinara, RFZO 3,8 mlrd dinara i Nacionalna služba za zapošljavanje 4,2 mlrd dinara. Fond SOVO je na kraju godine u balansu. Državna preduzeća nadležna za održavanje i izgradnju puteva, Putevi Srbije i Koridori Srbije na kraju godine su u deficitu od 3,7 mlrd dinara.

* Redovni mesečni izveštaji za budžet Republike ne uključuju podatke o prihodima i rashodima indirektnih korisnika koji nisu uključeni u sistem izvršenja budžeta (FMIS-Financial Managemant Information System).

Makroekonomski i fiskalni podaci, 6. februar 2018. godine

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd