Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Doneta Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Srbiji za period od 2017. do 2020. godine
04.10.2017.

Ministar finansija Dušan Vujović, otvorio je, u prisustvu ministarke za evropske integracije Jadranke Joksimović i ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića u Palati ,,Srbija“, konferenciju povodom donošenja Strategije razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period od 2017. do 2020. godine.

Donošenjem ove strategije, Vlada Srbije jasno se opredelila za dalji razvoj i unapređenje sistema interne finansijske kontrole u javnom sektoru, a koji je ugrađen u Strategiju reforme javne uprave i Program reforme upravljanja javnim finansijama za period od 2016. do 2020. godine i predstavlja ključnu temu u okviru IV stuba – delotvorna finansijska kontrola.

Cilj donošenja Strategije je da implementira finansijsko upravljanje i kontrolu i internu reviziju u sveukupni sistem upravljanja u javnom sektoru, kako bi se javna sredstva upotrebljavala na efektivan, efikasan i ekonomičan način, prenošenjem ciljeva nacionalne politike u ciljeve institucija javnog sektora, što će omogućiti efikasnu procenu rizika u odnosu na definisane ciljeve i uspostavljanje odgovarajućih kontrola.

Strategija doprinosi ispunjavanju konkretnih zahteva koji prate pristupanje Srbije Evropskoj uniji, datih u okviru Pregovaračkog poglavlja 32 – Finansijski nadzor.

Konferenciji su, osim predstavnika Vlade Srbije, prisustvovali ambasador i šef delegacije Evropske unije u Beogradu Sem Fabrici i predstavnik Evropske komisije Rejmond Hil, koji su dali snažan podsticaj reformi sistema interne finansijske kontrole u javnom sektoru, kao dela opšte reforme državne uprave.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd