Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Pohvale MMF-a i ohrabrenje za nastavak započetih reformi
05.07.2017.

Ministar finansija Dušan Vujović ocenio je danas da je Srbija predviđenom dinamikom ostvarila sve dogovorene mere u sedmoj reviziji aranžmana iz predostrožnosti koji ima sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF).

Vujović je na konferenciji za novinare u Vladi Srbije istakao da je ovo pretposlednja provera rezultata reformi dogovorenih sa ovom međunarodnom finansijskom institucijom, a koje naša zemlja sprovodi po osnovu aranžmana iz predostrožnosti.

On je, ilustrujući postignute rezultate, naveo da Vlada i dalje planira rast bruto domaćeg proizvoda za ovu godinu od tri odsto, dodavši da je javni dug smanjen na 67,1 odsto, dok je budžetski deficit sa prvobitno predviđenih 1,7 odsto za ovu godinu revidiran naniže na 1,1 odsto.

Takođe, kako je dodao, premija rizika zemlje oborena je četiri puta, što znači da su nam manji troškovi koje plaćamo prilikom zaduživanja.

Ministar je takođe precizirao da je suficit u budžetu na kraju juna iznosio 33,2 milijarde dinara, što je za 80 milijardi iznad plana, uz napomenu da je izvoz u prvih pet meseci povećan za 13,3 odsto.

On je posebno podvukao da izvesni problemi strukturne prirode na koje je MMF skrenuo pažnju, poput kašnjenja reforme javne uprave, državnih preduzeća i drugi, ne postoje od danas već datiraju pet, deset pa i više godina unazad.

Šef Misije MMF-a Džejms Ruf istakao je da su Vlada Srbije i Narodna banka Srbije (NBS) ostvarili dramatično jačanje ekonomije i poboljšali privrednu situaciju.

On je, na kraju posete Srbiji povodom sedme revizije stendbaj aranžmana, objasnio da ovo nije bila uobičajena misija, već da su izvršene i konsultacije na osnovu člana 4, što MMF čini sa svim članicama bez obzira na to da li imaju aranžman ili ne.

Prema njegovim rečima, nakon pet godina usporenog rasta, neodržive fiskalne pozicije i problematičnih kredita u bankama, došlo je do velikog preokreta u makroekonomskim rezultatima.

Međunarodni monetarni fond, kako je preneo, u ovoj godini predviđa rast od tri odsto, a revidirao je naniže projekciju deficita na samo 1,1 BDP, što je najniži nivo od 2005. godine.

Takođe, kako je dodao, ova finansijska institucija je uočila da javni dug pada brže i ranije nego što se očekivalo.

Važno je da je došlo do fiskalne konsolidacije koja je brža i veća od projektovane, što stvara poverenje kod potrošača i investitora u odlučno rešavanje fiskalnih problema u Srbiji, objasnio je Ruf.

On je ukazao na to da nezaposlenost pada, a zapošljavanje jača, uprkos značajnom smanjenju radnika u javnom sektoru.

Evidentno je da je uspešno realizovana strategija za smanjenje problematičnih kredita u bankama, a uz to NBS je uspela da zadrži inflaciju na niskom nivou, naveo je Ruf i upozorio na to da se i dalje ekonomija Srbije suočava sa problemima ozbiljne ranjivosti i strukturne slabosti.

MMF ohrabruje Vladu Srbije da nastavi reforme, i rešava probleme. Program koji podržavamo ima sveobuhvatnu i vrlo ambicioznu strategiju za rešavanje ovih problema, a njime su obuhvaćena javna i državna preduzeća, državna uprava, kao i poslovno okruženje, precizirao je on.

Prema njegovoj oceni, ostvaren je dobar napredak u ovom programu, ali u nekim oblastima je došlo do kašnjenja, što se posebno odnosi na reformu državne uprave i pružanje javnih servisa, kao i na problem koji se tiče državnih preduzeća.

On je najavio da će prilikom naredne posete Misije MMF-a, u septembru ili oktobru, biti razgovora o eventualnom povećanju plata i penzija, istakavši da se može očekivati rast prihoda i 2018. godine, ukoliko se nastavi dosadašnji trend.

Ruf je poručio da je cilj programa MMF-a i napora Vlade Srbije da se povećaju plate u čitavoj zemlji, dodavši da se u tome uspeva sa povećanjem zaposlenosti i zarada, te da je najbolji način za to držanje fiskalne situacije pod kontrolom.

Penzije i zarade, kao vrsta rashoda, treba i dalje da budu obuzdavane u procentu BDP-a, objasnio je on i dodao da to znači da će dohodak u celokupnoj ekonomiji rasti u skladu sa rastom BDP-a.

To, kako je naglasio, daje prostora i za rast zarada u javnom sektoru, ali da to ne budu povećanja koja bi išla ispred ekonomskog rasta.

Misija MMF-a boravi u Srbiji od 22. juna povodom sedmog razmatranja rezultata u sprovođenju aktuelnog stendbaj aranžmana iz predostrožnosti.

U okviru njega, sagledane su obaveze koje su dogovorene ekonomskim programom, kao i mere i rezultati ekonomske politike koje će biti sprovedene u narednom periodu.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd