Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Nisu ukinute carinske povlastice osobama sa invaliditetom
17.01.2017.

Povodom netačnih informacija koje su se pojavile u pojedinim medijima, da osobe sa invaliditetom od 5. februara neće više moći bez carina da uvezu polovne ili nove automobile, kao ni ortopedska pomagala i rezervne delove za njih, obaveštavamo javnost da novim zakonskim rešenjem osobama sa invaliditetom nije ukinuto pravo na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina prilikom uvoza ortopedskih i drugih pomagala.

Najnovijim izmenama Carinskog zakona, u širem kontekstu, formulisano je oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina za osobe sa invaliditetom, odnosno njihove organizacije, na predmete posebno namenjene za obrazovanje, zapošljavanje ili poboljšanje društvenog položaja tih osoba, kao i na rezervne delove, komponente ili dodatke koji su posebno napravljeni za te proizvode.

Podsećamo da je predhodno zakonsko rešenje obuhvatalo precizno definisane predmete koji mogu biti oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina kada su u pitanju osobe sa invaliditetom - ortopedska i druga pomagala, oprema za vršenje delatnosti, specifična oprema, uređaji i instrumenti. U skladu sa ovlašćenjima datim zakonom, Vlada Srbije će, do početka primene Zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona (5. februara) doneti podzakonski propis kojim će takođe precizno definisati ove zakonske odredbe, a do tada primenjivaće se Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina.

Kada je reč o oslobođenju od plaćanja uvoznih dažbina na putničke automobile i druga motorna vozila za osobe sa invaliditetom, ukazujemo da se osobama sa invaliditetom ne uskraćuje pravo na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina prilikom uvoza automobila, samo se menja osnov po kom mogu ostvarivati to pravo, primenom prava na preferencijalni uvoz po osnovu sporazuma o slobodnoj trgovini.

Napominjemo da u vreme uvođenja ove carinske povlastice u Srbiji nisu bili na snazi sporazumi o slobodnoj trgovini i stopa carine na uvoz putničkih motornih vozila bila je 20%. S obzirom na to da je dostignuta puna liberalizacija trgovine, u skladu sa postojećom mrežom sporazuma o slobodnoj trgovini, više nema mesta da se ova povlastica reguliše Carinskim zakonom, jer postoji mogućnost da se putnički automobili i druga motorna vozila uvoze bez plaćanja carine iz zemalja sa kojima imamo pomenute sporazume. Ovo za rezultat ima i pojednostavljenje u ostvarivanju prava na bescarinski uvoz, kroz smanjenje administrativnih zahteva, jer će umesto dosadašnjeg donošenja rešenja o ostvarivanju ovog prava od strane carinskog organa, biti dovoljno podnošenje sertifikata o poreklu.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd