Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Održane javne konsultacije sa Nacionalnim konventom za EU o „Programu ekonomskih reformi“ (ERP) za period 2017-2019.
27.01.2017.

Ministarstvo finansija, Narodna banka Srbije, Republički sekretarijat za javne politike, predstavnici resornih ministarstava Vlade Srbije i organizacija civilnog društava okupljenih u Nacionalni konvent o Evropskoj uniji održali su danas konsultacije o Programu ekonomskih reformi (ERP) 2017-2019. godine. Konsultacije ovakve vrste predstavljaju ustaljeni model saradnje državnih institucija i civilnog sektora u izradi ovog strateškog dokumenta.

Ministar finansija Dušan Vujović, je, u uvodnom obraćanju, govorio o značaju programa kao i koracima u njegovoj pripremi i implementaciji. ”Programom ekonomskih reformi nastavlja se proces restrukturiranja srpske privrede, pre svega javnog sektora, sa ciljem smanjenja neracionalne potrošnje i povećanja efikasnosti uz bolji kvalitet usluga. Cilj ovog Programa, kao i ostalih procesa evrointegracija je, uspostavljanje platforme za efikasnije fiskalno planiranje i koordinaciju ekonomskih politika. Posebna pažnja poklanja se daljem unapređenju poslovnog ambijenta stimulativnog za razvoj privatnog sektora. Definisanjem prioriteta omogućavamo najbolji način da naše želje svedemo u raspoložive okvire sa stanovišta budžeta i sredstava koje možemo da privučemo iz inostranstva kao i sa stanovišta rokova i kapaciteta", istakao je ministar.

U skladu sa smernicama Evropske komisije, strukturne reforme u okviru ERP 2017-2019. organizovane su u devet ključnih oblasti: upravljanje javnim finansijama, tržište energije, transporta i telekomunikacija, sektorski razvoj, poslovni ambijent i smanjenje sive ekonomije, istraživanje i inovacije, podsticanje spoljne trgovine i investicije, obrazovanje i veštine, zaposlenost i tržište rada, socijalno uključivanje, smanjenje siromaštva i jednake mogućnosti.

ERP 2017-2019. prošao je dva ciklusa javnih konsultacija, a pored Nacionalnog konventa, predstavljen je i lokalnim samoupravama na Godišnjoj konferenciji SKGO u novembru 2016. godine i bio dva puta na javnom uvidu na veb-sajtu Ministarstva finansija i drugih relevantnih učesnika.

Podsećanja radi, ERP je dokument koji Republika Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU, izrađuje na godišnjem nivou i sadrži srednjoročni okvir makroekonomske i fiskalne politike, kao i konkretne prioritetne strukturne reforme. Ovim reformama se neposredno podržava makro-fiskalni okvir, otklanjaju prepreke privrednom rastu i povećava konkurentnost nacionalne ekonomije. Za svaku prioritetnu strukturnu reformu definiše se precizan vremenski okvir sprovođenja i efekti koje će imati na budžet.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd