Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Fitch Ratings повећала кредитни рејтинг Републике Србије
17.06.2016.

Агенција за оцену кредитног рејтинга Fitch Ratings повећала је кредитни рејтинг Републике Србије са „B+“ на „BB-“ уз стабилне изгледе за даље унапређење кредитног рејтинга.

Основни разлози побољшања кредитног рејтинга Републике Србије су успешно спровођење програма фискалне консолидације, очекиване стопе раста привреде у наредним годинама и очекивани буџетски дефицит на нивоу од 3% БДП-а од 2017. године, што ће подржати силазну путању односа јавног дуга према БДП-у.

Позитивни фискални трендови настављени су у првих неколико месеци 2016. године, тако да је Fitch Ratings ревидирао наниже своју процену дефицита опште државе за 2016. годину, са 4% на 3,3% БДП-а.

У 2015. години, Република Србија је забележила реалан привредни раст од 0,7%, првенствено заснован на порасту инвестиција и нето извоза. Позитивни трендови настављени су у првом кварталу 2016. године, када је забележен привредни раст од 3,5% на међугодишњем нивоу, што је највиша стопа привредног раста од 2013. године. Пројекција стопе раста привреде за 2016. годину ревидирана је навише, са 1,7% на 2,4%, према процени Fitch Ratings агенције.

Ова рејтинг агенција истиче поправљање платнобилансне позиције Републике Србије као један од разлога за побољшање кредитног рејтинга. Дефицит текућег рачуна платног биланса смањен је у 2015. години на 4,8% БДП-а, у поређењу са 11,2% БДП-а колико је износио 2012. године. Пораст извозних капацитета привреде, што је последица првенствено снажног прилива страних директних инвестиција, значајно је допринео смањењу дефицита текућег рачуна. Стране директне инвестиције су у потпуности покриле дефицит текућег рачуна платног биланса у 2015. години.

Побољшаном кредитном рејтингу, између осталог, допринело је и званично отварање поглавља у оквиру процеса приступања Европској Унији. Банкарски сектор је добро капитализован. Управљање државом је високо оцењено, као и степен политичке стабилности и ефикасност Владе Републике Србије.

Јака приврженост Владе Републике Србије спровођењу реформи и успешно окончане три ревизије ММФ-овог споразума из предострожности током 2015. године били су такође битни чиниоци у доношењу позитивне одлуке Fitch Ratings у вези нове оцене кредитног рејтинга Републике Србије.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд