Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Представници Министарства на конференцији о борби против превара са средствима ЕУ
06.06.2016.

Представници Министарства финансија учествовали су на Годишњој конференцији посвећеној координацији у области борбе против превара у поступању са средствима Европске уније (AFCOS Seminar 2016).

Конференција је одржана у Тирани од 1. до 3. јуна, 2016. године у организацији Европске канцеларије за борбу против превара (ОЛАФ).

На позив директорке Директората за политике у ОЛАФ-у, Маргарете Хофман, државни секретар у Министарству финансија, Милован Филимоновић, излагао је на тему институционализације координационе функције у области борбе против превара у Републици Србији и сарадње са ОЛАФ-ом.

Филимоновић је рекао да суштинско разумевање захтева ЕУ као и анализа постојећег законодавног и административног оквира и капацитета, у циљу интеграције тих захтева у постојеће функције националне администрације, обезбеђује, не само одрживост нових функција већ и унапређење постојећих, уз максималну искоришћеност капацитета.

На тај начин се испуњење функција ставља у директну службу јачања јавне управе без повећања укупних трошкова администрације у процесу европских интеграција и дуплирања функција а то је од посебног значаја у процесу рационалнизације државне управе и смањења укупних расхода.

Уврштавање фондова ЕУ као и осталих екстерних извора финансирања под јавне приходе којима се финансирају уставне надлежности је најефикаснији начин обезбеђивања одговарајуће законске а нарочито кривично-правне заштите средстава ЕУ, рекао је Филимоновић у свом излагању и додао да се истовремено стварају нужни предуслови за ефикасну координацију свих јавних средстава које држава има на располагању а то је кључно за ефективно коришћење истих у реализацији развојних приоритета и циљева и спречавање дуплог или вишеструког финансирања развојних пројеката.

Он је закључио да се, укључивањем свих релеватних институција (које у складу са својим законским надлежностима имају директну или индиректну улогу у спречавању или поступању у случајевима злоупотребе јавних средстава укључујући средства ЕУ) у Мрежу за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима ЕУ обезбеђује ефикасан механизам координације који омогућава правовремено поступање и санкционисање злоупотреба истих и ефикасна заштита финансијских интереса ЕУ и Републике Србије, чиме се уједно јача и владавина права.

Хофман је похвалила досадашње напоре Републике Србије у овој области и констатовала да земље које су обухваћене Стратегијом проширења ЕУ као и Суседском политиком, могу много да науче из праксе Србије, која је захтеве у области заштите финансијских интереса ЕУ успешно интегрисала у свој система јавне управе и тиме не само испунила захтеве из преговарачког поглавља 32 - финансијска контрола већ и ојачала капацитете на националном нивоу за заштиту јавних средстава јер средства ЕУ заправо јесу јавна средства земаља корисница.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд