Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Obaveštenje o podnošenju zahteva za povraćaj novca porodiljama
18.12.2015.

Obaveštavamo da je Vlada Srbije donela zaključak od 16.12.2015. godine, u vezi fizičkih lica kojima je vršeno umanjenje neto prihoda shodno odredbama Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 108/13) po osnovu primanja koja su isplaćena u jednom obračunskom periodu, a odnose se na primanja za više obračunskih perioda, da mogu podneti zahtev nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave u cilju vršenja povraćaja plaćene razlike za uplatu neto prihoda.

Fizičko lice zahtev podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu prebivališta, odnosno poreskom organu koji je doneo rešenje.

Zahtev za povraćaj plaćenih sredstava koji će biti osnov za obraćanje nadležnom poreskom organu će biti sačinjen od strane Poreske uprave i objavljen na sajtu do 11. januara 2016. godine. Nakon toga će zainteresovana lica moći da preuzmu obrazac i isti sa verodostojnom dokumentacijom podnesu nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd