Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Министар финансија Душан Вујовић састао се са председником ЕБРД
25.09.2015.

Прeдсeдник Eврoпскe бaнкe зa oбнoву и рaзвoj (EБРД) Сумa Чaкрaбaрти, у oквиру двoднeвнe пoсeтe Србиjи, сaстao сe данас сa Mинистрoм финaнсиja Душaнoм Вуjoвићeм. Теме састанка су биле примена постојећег програма сарадње између ЕБРД и Републике Србије која укључује подршку реструктуирању финансијског сектора и јавних предузећа и развој пословног окружења.

У примени Меморандума о разумевању са ЕБРД, који је јуче потписан у Влади Србије, акценат ће бити на унапређењу корпоративног управљања у јавним предузећима, банкама и комерцијалном сектору са нагласком на одговорном и транспарентном процесу доношења одлука. Радиће се на квалитетном и поузданом извештавању о резултатима, подизању степена поверења између банака и привреде, државе и пореских обвезника. Искуства ЕБРД-а из других земаља у транзицији и у свету биће примењена поштујући специфичности Србије.

ЕБРД ће знањем и финансијском подршком (кредитима) подржати корпоративно реструктуирање ЕПС-а и других јавних предузећа и активно се укључити у разрешавање питања проблематичних кредита а на основу Стратегије коју је донела Влада РС и на чијој реализацији заједно раде Народна Банка Србије и Министарство финансија. ЕБРД ће се директно ангажовати на проналажењу најефикаснијег решења за крупне дужнике и највеће банке у Србији.

Та међународна финансијска институција ће помоћи стварању инвестиционе климе у Србији, промовисањем квалитетних закона и институционалних решења и подржавањем мреже на подизању квалитета припреме пројеката малих и средњих предузећа, са намером да се осмисле пројекти које комерцијалне банке могу да финансирају. Србија ће директно учествовати у том послу који ће се касније проширити на постојеће линије које финансирају Европска Инвестициона банка и друге међународне финансијске институције.

Сарадња ЕБРД-а и Владе РС обећава да обезбеди средства за кључне инвестиционе пројекте у свим областима, као што је енергетика и подизање инвестиционе климе. На тај начин утицало би се на проширење и продубљивање нашег финансијког сектора. У том контексту, ЕБРД ће одмах након успостављања неопходног законског оквира покушати да на српском финансијском тржишту изда своје динарске обвезнице са циљем продубљивања домаћег финансијског тржишта.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд