Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Изабран приватизациони саветник за Комерцијалну банку
14.08.2015.

У складу са одредбама Уговора акционара Комерцијалне банке, Министарство финансија и Агенција за осигурање депозита спровели су поступак избора заједничког финансијског саветника, који би требало да организује и спроведе поступак продаје акција Комерцијалне банке у власништву Републике Србије, али и осталих потписника Уговора акционара (EBRD, IFC, DEG & SWEDFUND).

Након прикупљања изјава о заинтересованости, а затим и достављања понуда, као најбољи понуђач изабрана је реномирана инвестициона кућа Nomura International plc са седиштем у Лондону.

Nomura International plc дала је најповољнију финaнсиjску пoнуду, а како је иста имала и најбоље оцењену техничку понуду, приступило се преговорима у циљу закључивања уговора, који су крајем јула успешно завршени. Уговор између РС и Nomure потписан је 30. јула 2015. године.

Подсећања ради, у складу са уговореним обавезама из Уговора акционара Комерцијалне банке, започет је поступак избора заједничког финансијског саветника позивом за достављање Изјава о заинтересованости, који су дана 28. новембра 2014. године објавили Министарство финансија, у име РС, и Агенција за осигурање.

Рок за достављање Изјава о заинтересованости био је 30. децембар 2014. године. У предвиђеном року примљене су 22 Изјаве о заинтересованости.

Комисија за избор је, на основу поднетих изјава о заинтересованости, сачинила листу од 9 кандидата који су ушли у ужи избор и којима је упућен захтев за достављање понуде.

Критеријуми за ужи избор, наведени и у позиву, били су:
- опште квалификације;
- специфично искуство у припреми за приватизацију и приватизацији банака (тендерском продајом стратешком инвеститору и јавном понудом на међународно признатој берзи);
- квалификације и компетентност кључног особља, и
- искуство у пружању саветодавних услуга у успешним приватизацијама банака у земљама Централне и Источне Европе.

По истеку рока за достављање понуда, Комисија је констатовала да је пет подносилаца поднело благовремене понуде. Међу њима, Nomura International plc је одабрана као најбољи понуђач.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд