Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Delegacija Ministarstva finansija u studijskoj poseti Ministarstvu za javne rashode i reforme Republike Irske
07.07.2015.

Predstavnici Ministarstva finansija, predvođeni ministrom Dušanom Vujovićem i državnim sekretarom Milovanom Filimonovićem boravili su 6. i 7. jula u Dablinu, u okviru studijske posete Ministarstvu za javne rashode i reforme, u organizaciji USAID Projekta za bolje uslove poslovanja.

Cilj posete bila je razmena iskustava i znanja u oblasti upravljanja javnim investicijama kao i primena dobre prakse. Studijska poseta obuhvatila je niz sastanaka, prezentacije i diskusije sa fokusom na oceni i srednjoročnoj prioritizaciji investicija, reformi budžetskog procesa i prelazak na programsko budžetiranje. Sastanci su održani sa visokim rukovodiocima Ministarstva za javne rashode i reforme, predstavnicima Ministarstva transporta, Ministarstva za decu i omladinu, kao i sa članovima Instututa za javnu administraciju Republike Irske.

Delegaciju Ministarstva finansija, pored ministra i državnog sekretara, činili su pomoćnik ministra Sektora budžeta Mirjana Ćojbašić, načelnica Emilija Vuković i predstavnici jedinice za ocenu kapitalnih projekata Sektora budžeta.

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja nastaviće da pruža podršku Ministarstvu finansija u oblasti pripreme i ocene kapitalnih projekta konkretnom saradnjom sa radnom grupom zaduženoj za izradu podzakonskog akta, metodologije i korisničkog uputstva za pripremu, evaluaciju i monitoring kapitalnih projekata.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd