Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Помоћ Србији - Стање рачуна
13.02.2015.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна као и уплата путем PayPal-а за помоћ угроженима у поплавама на дан - 12. фебруар
Рачун
Валута
Укупна исплата у оригиналној валути
Укупна уплата у оригиналној валути
Расположиви салдо у оригиналној валути
Средњи курс
Расположиви салдо у РСД
Динарски рачун*
RSD
2.475.384.725,01 2.507.995.862,99 32.611.137,98   32.611.137,98
PayPal Рачун
EUR
703.000,00 716.526,33 13.526,33 121,7261 1.646.507,40
Девизни рачун
EUR
7.000.000,00 7.590.204,65 590.204,65 121,7261 71.843.310,25
 
USD
12.100.000,00 12.310.000,66 210.000,66 106,4039 22.344.889,23
 
CHF
0,00 157.937,01 157.937,01 114,5981 18.099.281,27
 
GBP
53.707,01 53.707,01 -   164,0292 -  
 
RUB
19.856.205,24 19.856.205,24 -   1,6370 -  
 
NOK
172.690,00 172.690,00 -   13,9553 -  
 
DKK
24.400,00 24.400,00 -   16,3498 -  
 
SEK
292.639,00 292.639,00 -   12,6488 -  
 
CAD
29.088,72 29.088,72 -   85,1946 -  
 
AUD
379.995,00 379.995,00 -   82,8181 -  
 
JPY
0,00 272.564.341,00 272.564.341,00 0,897487 244.622.952,71
УКУПНО
 
        391.168.078,83
* укључујући уплате оператера мобилне телефоније

Оператери мобилнетелефоније

Укупне уплате до данашњега дана у РСД

Телеком 112.179.730,99
ВИП 42.764.845,00
Теленор 90.144.217,89bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд