Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Помоћ Србији - Стање рачуна
16.01.2015.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна као и уплата путем PayPal-а за помоћ угроженима у поплавама на дан - 15. јануар
Рачун
Валута
Укупна исплата у оригиналној валути
Укупна уплата у оригиналној валути
Расположиви салдо у оригиналној валути
Средњи курс
Расположиви салдо у РСД
Динарски рачун*
RSD
2.445.384.725,01 2.461.808.410,92  16.423.685,91   16.423.685,91
PayPal Рачун
EUR
703.000,00 716.268,22  13.268,22                  122,6735               1.627.658,99
Девизни рачун
EUR
7.000.000,00 7.422.999,13  422.999,13                  122,6735             51.890.783,77
 
USD
12.100.000,00 12.308.850,66 208.850,66                  105,4530             22.023.928,65
 
CHF
0,00 157.937,01  157.937,01                  120,7060             19.063.944,73
 
GBP
0,00 53.707,01  53.707,01                  159,9811               8.592.106,54
 
RUB
19.856.205,24 19.856.205,24   -                         1,6149                                    -  
 
NOK
0,00 172.690,00  172.690,00                    13,7896               2.381.326,02
 
DKK
0,00 24.400,00  24.400,00                    16,5021                   402.651,24
 
SEK
0,00 292.639,00  292.639,00                    12,9642               3.793.830,52
 
CAD
0,00 29.088,72 29.088,72                    88,1085               2.562.963,49
 
AUD
0,00 379.995,00 379.995,00                    86,7932             32.980.982,03
 
JPY
0,00 272.564.341,00 272.564.341,00                  0,904338          246.490.291,01
УКУПНО
 
                 408.234.152,91
* укључујући уплате оператера мобилне телефоније

Оператери мобилнетелефоније

Укупне уплате до данашњега дана у РСД

Телеком 111.927.030,99
ВИП 42.764.845,00
Теленор 90.002.026,77bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд