Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Помоћ Србији - Стање рачуна
13.01.2015.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна као и уплата путем PayPal-а за помоћ угроженима у поплавама на дан - 12. јануар
Рачун
Валута
Укупна исплата у оригиналној валути
Укупна уплата у оригиналној валути
Расположиви салдо у оригиналној валути
Средњи курс
Расположиви салдо у РСД
Динарски рачун*
RSD
2.445.384.725,01 2.454.928.164,22  9.543.439,21   9.543.439,21
PayPal Рачун
EUR
703.000,00 716.251,44  13.251,44 122,7564  1.626.699,07
Девизни рачун
EUR
7.000.000,00 7.422.999,13 422.999,13 122,7564 51.925.850,40
 
USD
12.100.000,00 12.308.850,66 208.850,66 103,8197 21.682.812,87
 
CHF
0,00 157.937,01 157.937,01 102,1693   16.136.313,76
 
GBP
0,00 53.707,01 53.707,01 157,3397   8.450.244,84
 
RUB
19.856.205,24 19.856.205,24     -   1,6410     -  
 
NOK
0,00 172.690,00 172.690,00 13,3997 2.313.994,19
 
DKK
0,00 24.400,00 24.400,00 16,4966 402.517,04
 
SEK
0,00 292.639,00 292.639,00 12,8457 3.759.152,80
 
CAD
0,00 29.088,72 29.088,72 86,7598 2.523.731,53
 
AUD
0,00 379.995,00 379.995,00 84,6304 32.159.128,85
 
JPY
0,00 272.564.341,00  272.564.341,00 0,874209 238.278.199,98
УКУПНО
 
        388.802.084,54
* укључујући уплате оператера мобилне телефоније

Оператери мобилнетелефоније

Укупне уплате до данашњега дана у РСД

Телеком 110.931.170,76
ВИП 42.764.845,00
Теленор 90.002.026,77bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд