Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Помоћ Србији - Стање рачуна
06.01.2015.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна као и уплата путем PayPal-а за помоћ угроженима у поплавама на дан - 5. јануар
Рачун
Валута
Укупна исплата у оригиналној валути
Укупна уплата у оригиналној валути
Расположиви салдо у оригиналној валути
Средњи курс
Расположиви салдо у РСД
Динарски рачун*
RSD
0,00 16.337.608,12                    16.337.608,12               16.337.608,12
PayPal Рачун
EUR
703.000,00 716.126,54                            13.126,54                  121,7415               1.598.044,67
Девизни рачун
EUR
7.000.000,00 7.422.977,83                          422.977,83                  121,7415             51.493.955,49
 
USD
12.100.000,00 12.308.850,66                          208.850,66                  101,7820             21.257.237,88
 
CHF
0,00 157.937,01                          157.937,01                  101,2656             15.993.586,08
 
GBP
0,00 53.597,01                            53.597,01                  155,3221               8.324.800,15
 
RUB
0,00 19.856.205,24                    19.856.205,24                       1,6821             33.400.122,83
 
NOK
0,00 172.690,00                          172.690,00                    13,3502               2.305.446,04
 
DKK
0,00 24.400,00                            24.400,00                    16,3583                   399.142,52
 
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    12,8555               3.762.020,66
 
CAD
0,00 29.088,72                            29.088,72                    86,6549               2.520.680,12
 
AUD
0,00 379.995,00                          379.995,00                    82,9584             31.523.777,21
 
JPY
0,00 272.564.341,00                 272.564.341,00                  0,855287          233.120.737,52
УКУПНО
 
                 422.037.159,29

* укључујући уплате оператера мобилне телефоније

Оператери мобилнетелефоније

Укупне уплате до данашњега дана у РСД

Телеком 110.931.170,76
ВИП 42.764.845,00
Теленор 90.002.026,77bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд