Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Pomoć Srbiji - Stanje računa
30.12.2014.

Operativno stanje dinarskog i deviznog računa kao i uplata putem PayPal-a za pomoć ugroženima u poplavama na dan - 29. decembar u 18.00 časova:
Račun
Valuta
Ukupna isplata u originalnoj valuti
Ukupna uplata u originalnoj valuti
Raspoloživi saldo u originalnoj valuti
Srednji kurs
Raspoloživi saldo u RSD
Dinarski račun*
RSD
2.400.384.725,01 2.439.029.174,30                    38.644.449,29               38.644.449,29
PayPal Račun
EUR
703.000,00 715.909,19                            12.909,19                  121,0481               1.562.632,92
Devizni račun
EUR
7.000.000,00 7.407.610,78                          407.610,78                  121,0481             49.340.510,46
 
USD
12.100.000,00 12.146.554,66                            46.554,66                    99,7512               4.643.883,20
 
CHF
0,00 157.937,01                          157.937,01                  100,6219             15.891.922,03
 
GBP
0,00 53.597,01                            53.597,01                  154,7930               8.296.441,97
 
RUB
0,00 19.856.205,24                    19.856.205,24                       1,6790             33.338.568,60
 
NOK
0,00 172.690,00                          172.690,00                    13,3643               2.307.880,97
 
DKK
0,00 24.400,00                            24.400,00                    16,2633                   396.824,52
 
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    12,7025               3.717.246,90
 
CAD
0,00 29.088,72                            29.088,72                    85,6796               2.492.309,89
 
AUD
0,00 379.995,00                          379.995,00                    81,1260             30.827.474,37
 
JPY
0,00 272.564.341,00                 272.564.341,00                  0,829040          225.966.741,26
UKUPNO
 
                 417.426.886,37
* uključujući uplate operatera mobilne telefonije


Operateri mobilnetelefonije

Ukupne uplate do današnjega dana u RSD

Telekom 110.520.070,76
VIP 42.764.845,00
Telenor 90.002.026,77bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd