Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Помоћ Србији - Стање рачуна
10.12.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна као и уплата путем PayPal-а за помоћ угроженима у поплавама на дан - 9. децембар у 18.00 часова:
Рачун
Валута
Укупна исплата у оригиналној валути
Укупна уплата у оригиналној валути
Расположиви салдо у оригиналној валути
Средњи курс
Расположиви салдо у РСД
Динарски рачун*
RSD
2.330.314.725,01 2.384.277.140,67                    53.962.415,66               53.962.415,66
PayPal Рачун
EUR
703.000,00 715.558,31  12,558,31                   121,9496               1.531.480,88
Девизни рачун
EUR
7.000.000,00 7.310.189,64                          310.189,64                  121,9496             37.827.502,52
 
USD
11.000.000,00 12.143.629,08                      1.143.629,08                    98,4020          112.535.388,73
 
CHF
0,00 155.711,30                          155.711,30                  101,4303             15.793.843,87
 
GBP
0,00 53.597,01                            53.597,01                  154,3275               8.271.492,56
 
RUB
0,00 19.812.105,24                    19.812.105,24                       1,8049             35.758.868,75
 
NOK
0,00 170.690,00                          170.690,00                    13,8332               2.361.188,91
 
DKK
0,00 23.700,00                            23.700,00                    16,3904                   388.452,48
 
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    13,0913               3.831.024,94
 
CAD
0,00 1.771,00                              1.771,00                    85,9951                   152.297,32
 
AUD
0,00 379.995,00                          379.995,00                    81,8564             31.105.022,72
 
JPY
0,00 271.691.036,00                 271.691.036,00                  0,825769          224.354.035,11
УКУПНО
 
                 527.873.014,45
* укључујући уплате оператера мобилне телефоније


Оператери мобилнетелефоније

Укупне уплате до данашњега дана у РСД

Телеком 109.521.558,61
ВИП 42.654.545,00
Теленор 89.809.057,61bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд