Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Pomoć Srbiji - Stanje računa
05.12.2014.

Operativno stanje dinarskog i deviznog računa kao i uplata putem PayPal-a za pomoć ugroženima u poplavama na dan - 4. decembar u 18.00 časova:
Račun
Valuta
Ukupna isplata u originalnoj valuti
Ukupna uplata u originalnoj valuti
Raspoloživi saldo u originalnoj valuti
Srednji kurs
Raspoloživi saldo u RSD
Dinarski račun*
RSD
2.330.314.725,01 2.376.762.555,77                    46.447.830,76               46.447.830,76
PayPal Račun
EUR
703.000,00 715.535,35                            12.535,35                  121,2160               1.519.484,98
Devizni račun
EUR
7.000.000,00 7.310.189,64                          310.189,64                  121,2160             37.599.947,40
 
USD
11.000.000,00 12.143.629,08                      1.143.629,08                    97,9286          111.993.994,72
 
CHF
0,00 155.711,30                          155.711,30                  100,7698             15.690.996,56
 
GBP
0,00 53.597,01                            53.597,01                  153,0892               8.205.123,38
 
RUB
0,00 19.812.105,24                    19.812.105,24                       1,8000             35.661.789,43
 
NOK
0,00 170.690,00                          170.690,00                    13,8569               2.365.234,26
 
DKK
0,00 23.700,00                            23.700,00                    16,2894                   386.058,78
 
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    13,0536               3.819.992,45
 
CAD
0,00 1.771,00                              1.771,00                    85,9566                   152.229,14
 
AUD
0,00 379.995,00                          379.995,00                    81,9858             31.154.194,07
 
JPY
0,00 271.691.036,00                 271.691.036,00                  0,815501          221.564.311,55
UKUPNO
 
                 516.561.187,49
* uključujući uplate operatera mobilne telefonije


Operateri mobilnetelefonije

Ukupne uplate do današnjega dana u RSD

Telekom 109.521.558,61
VIP 42.654.545,00
Telenor 89.809.057,61bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd