Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Pomoć Srbiji - Stanje računa
13.11.2014.

Operativno stanje dinarskog i deviznog računa kao i uplata putem PayPal-a za pomoć ugroženima u poplavama na dan - 12. novembar u 18.00 časova:
Račun
Valuta
Ukupna isplata u originalnoj valuti
Ukupna uplata u originalnoj valuti
Raspoloživi saldo u originalnoj valuti
Srednji kurs
Raspoloživi saldo u RSD
Dinarski račun*
RSD
2.190.314.725,01 2.301.787.438,22                 111.472.713,21            111.472.713,21
PayPal Račun
EUR
703.000,00 715.289,92  12,289,92                   120,3918               1.479.605,59
Devizni račun
EUR
7.000.000,00 7.303.863,75                          303.863,75                  120,3918             36.582.703,82
 
USD
11.000.000,00 11.641.544,08                          641.544,08                    96,7313             62.057.392,87
 
CHF
0,00 155.711,30                          155.711,30                  100,0929             15.585.595,58
 
GBP
0,00 53.597,01                            53.597,01                  152,5878               8.178.249,84
 
RUB
0,00 19.812.105,24                    19.812.105,24                       2,0997             41.599.477,37
 
NOK
0,00 170.690,00                          170.690,00                    14,2184               2.426.938,70
 
DKK
0,00 23.700,00                            23.700,00                    16,1743                   383.330,91
 
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    13,0303               3.813.173,96
 
CAD
0,00 1.771,00                              1.771,00                    85,3964                   151.237,02
 
AUD
0,00 379.995,00                          379.995,00                    84,1960             31.994.059,02
 
JPY
0,00 271.691.036,00                 271.691.036,00                       0,8354          226.975.038,53
UKUPNO
 
                 542.699.516,42
* uključujući uplate operatera mobilne telefonije


Operateri mobilnetelefonije

Ukupne uplate do današnjega dana u RSD

Telekom 107.798.069,45
VIP 42.517.445,00
Telenor 89.413.683,46bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd