Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Pomoć Srbiji - Stanje računa
10.11.2014.

Operativno stanje dinarskog i deviznog računa kao i uplata putem PayPal-a za pomoć ugroženima u poplavama na dan - 7. novembar u 18.00 časova:
Račun
Valuta
Ukupna isplata u originalnoj valuti
Ukupna uplata u originalnoj valuti
Raspoloživi saldo u originalnoj valuti
Srednji kurs
Raspoloživi saldo u RSD
Dinarski račun*
RSD
2.190.314.725,01 2.296.653.445,23                 106.338.720,22            106.338.720,22
PayPal Račun
EUR
703.000,00 715.271,78  12,271,78                    119,6775               1.468.655,95
Devizni račun
EUR
7.000.000,00 7.302.828,34                          302.828,34                  119,6775             36.241.738,66
 
USD
11.000.000,00 11.641.544,08                          641.544,08                    95,8954             61.521.126,17
 
CHF
0,00 155.711,30                          155.711,30                    99,3999             15.477.687,65
 
GBP
0,00 53.597,01                            53.597,01                  152,5331               8.175.318,09
 
RUB
0,00 19.812.105,24                    19.812.105,24                       2,0550             40.713.876,27
 
NOK
0,00 170.690,00                          170.690,00                    14,1201               2.410.159,87
 
DKK
0,00 23.700,00                            23.700,00                    16,0844                   381.200,28
 
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    12,9787               3.798.073,79
 
CAD
0,00 1.771,00                              1.771,00                    84,6975                   149.999,27
 
AUD
0,00 379.995,00                          379.995,00                    83,1729             31.605.286,14
 
JPY
0,00 271.691.036,00                 271.691.036,00                       0,8400          228.225.632,37
UKUPNO
 
                 536.507.474,72
* uključujući uplate operatera mobilne telefonije


Operateri mobilnetelefonije

Ukupne uplate do današnjega dana u RSD

Telekom 107.798.069,45
VIP 42.517.445,00
Telenor 89.413.683,46bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd