Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Pomoć Srbiji - Stanje računa
13.10.2014.

Operativno stanje dinarskog i deviznog računa kao i uplata putem PayPal-a za pomoć ugroženima u poplavama na dan - 10. oktobar u 18.00 časova:
Račun
Valuta
Ukupna isplata u originalnoj valuti
Ukupna uplata u originalnoj valuti
Raspoloživi saldo u originalnoj valuti
Srednji kurs
Raspoloživi saldo u RSD
Dinarski račun*
RSD
2.190.314.725,01 2.249.423.384,49                    59.108.659,48               59.108.659,48
PayPal Račun
EUR
703.000,00 714.165,90                            11.165,90                  119,4024               1.333.235,26
Devizni račun
EUR
7.000.000,00 7.096.579,64                            96.579,64                  119,4024             11.531.840,81
 
USD
11.000.000,00 11.641.544,08                          641.544,08                    94,1511             60.402.080,83
 
CHF
0,00 153.442,30                          153.442,30                    98,7205             15.147.900,58
 
GBP
0,00 53.597,01                            53.597,01                  151,6799               8.129.589,12
 
RUB
0,00 19.812.105,24                    19.812.105,24                       2,3336             46.233.528,79
 
NOK
0,00 140.690,00                          140.690,00                    14,4865               2.038.105,69
 
DKK
0,00 23.700,00                            23.700,00                    16,0362                   380.057,94
 
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    13,0499               3.818.909,69
 
CAD
0,00 1.771,00                              1.771,00                    84,0093                   148.780,47
 
AUD
0,00 280.930,00                          280.930,00                    82,2104             23.095.367,67
 
JPY
0,00 270.622.297,00                 270.622.297,00                       0,8780          237.612.601,08
UKUPNO
 
                 468.980.657,39
* uključujući uplate operatera mobilne telefonije


Operateri mobilnetelefonije

Ukupne uplate do današnjega dana u RSD

Telekom 105.663.599,71
VIP 42.517.445,00
Telenor 88.826.122,61bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd