Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Помоћ Србији - Стање рачуна
07.10.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна као и уплата путем PayPal-а за помоћ угроженима у поплавама на дан - 6. октобар у 18.00 часова:
Рачун Валута Укупна исплата у оригиналној валути Укупна уплата у оригиналној валути Расположиви салдо у оригиналној валути Средњи курс Расположиви салдо у РСД
Динарски рачун* RSD 2.190.310.295,01 2.227.419.406,86                    37.109.111,85               37.109.111,85
PayPal Рачун EUR 703.000 713.988,18                            10.988,18                  119,3096               1.310.995,36
Девизни рачун EUR 7.000.000,00 7.093.942,64                            93.942,64                  119,3096             11.208.258,80
  USD 11.000.000,00 11.641.544,08                          641.544,08                    94,5251             60.642.018,32
  CHF 0,00 153.442,30                          153.442,30                    98,3672             15.093.689,41
  GBP 0,00 47.486,60                            47.486,60                  151,7162               7.204.486,50
  RUB 0,00 19.283.000,00                    19.283.000,00                       2,3764             45.824.121,20
  NOK 0,00 140.690,00                          140.690,00                    14,5578               2.048.136,88
  DKK 0,00 23.700,00                            23.700,00                    16,0259                   379.813,83
  SEK 0,00 292.639,00                          292.639,00                    13,1311               3.842.671,97
  CAD 0,00 1.771,00                              1.771,00                    84,5807                   149.792,42
  AUD 0,00 280.930,00                          280.930,00                    82,8194             23.266.454,04
  JPY 0,00 270.622.297,00                 270.622.297,00                       0,8675          234.769.443,23
УКУПНО                    442.848.993,82
* укључујући уплате оператера мобилне телефоније


Оператери мобилнетелефоније

Укупне уплате до данашњега дана у РСД

Телеком 103.383.491,71
ВИП 42.270.045,00
Теленор 87.979.451,95bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд