Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Помоћ Србији - Стање рачуна
06.10.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна као и уплата путем PayPal-а за помоћ угроженима у поплавама на дан - 3. октобар у 18.00 часова:
Рачун
Валута
Укупна исплата у оригиналној валути
Укупна уплата у у оригиналној валути
Расположиви салдо у оригиналној валути
Средњи курс
Расположиви салдо у РСД
Динарски рачун*
RSD
2.190.304.295,01 2.223.938.196,78                    33.633.901,77               33.633.901,77
PayPal Рачун
EUR
703.000 713.963,58  10 963,58                   119,1253               1.306.039,76
Девизни рачун
EUR
7.000.000,00 7.093.922,64                            93.922,64                  119,1253             11.188.562,67
 
USD
11.000.000,00 11.641.544,08                          641.544,08                    95,1556             61.046.511,86
 
CHF
0,00 153.442,30                          153.442,30                    98,3531             15.091.525,88
 
GBP
0,00 47.486,60                            47.486,60                  152,0813               7.221.823,86
 
RUB
0,00 19.283.000,00                    19.283.000,00                       2,3802             45.897.396,60
 
NOK
0,00 140.690,00                          140.690,00                    14,5721               2.050.148,75
 
DKK
0,00 23.700,00                            23.700,00                    15,9990                   379.176,30
 
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    13,0832               3.828.654,56
 
CAD
0,00 1.771,00                              1.771,00                    84,6361                   149.890,53
 
AUD
0,00 280.930,00                          280.930,00                    82,6800             23.227.292,40
 
JPY
0,00 270.622.297,00                 270.622.297,00                       0,8685          235.021.933,83
УКУПНО
 
                 440.042.858,77
* укључујући уплате оператера мобилне телефоније


Оператери мобилнетелефоније

Укупне уплате до данашњега дана у РСД

Телеком 103.383.491,71
ВИП 42.270.045,00
Теленор 87.979.451,95bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд