Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Помоћ Србији - Стање рачуна
03.10.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна као и уплата путем PayPal-а за помоћ угроженима у поплавама на дан - 2. октобар у 18.00 часова:
Рачун Валута Укупна исплата у оригиналној валути Укупна уплата у оригиналној валути Расположиви салдо у оригиналној валути Средњи курс Расположиви салдо у РСД
Динарски рачун* RSD 2.190.304.295,01 2.222.411.710,78                    32.107.415,77               32.107.415,77
PayPal Рачун EUR 703.000 713.963,58  10 963,58                   118,9932               1.304.522,45
Девизни рачун EUR 7.000.000,00 7.093.922,64                            93.922,64                  118,9932             11.176.155,49
  USD 11.000.000,00 11.641.544,08                          641.544,08                    94,0212             60.318.744,25
  CHF 0,00 153.442,30                          153.442,30                    98,4228             15.102.220,80
  GBP 0,00 47.486,60                            47.486,60                  151,6803               7.202.781,73
  RUB 0,00 19.283.000,00                    19.283.000,00                       2,3727             45.752.774,10
  NOK 0,00 140.690,00                          140.690,00                    14,5657               2.049.248,33
  DKK 0,00 23.700,00                            23.700,00                    15,9823                   378.780,51
  SEK 0,00 292.639,00                          292.639,00                    13,0650               3.823.328,54
  CAD 0,00 1.771,00                              1.771,00                    84,1120                   148.962,35
  AUD 0,00 280.930,00                          280.930,00                    82,6629             23.222.488,50
  JPY 0,00 270.622.297,00                 270.622.297,00                       0,8638          233.755.962,72
УКУПНО                    436.343.385,55
* укључујући уплате оператера мобилне телефоније


Оператери мобилнетелефоније

Укупне уплате до данашњега дана у РСД

Телеком 103.383.491,71
ВИП 42.270.045,00
Теленор 87.979.451,95bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд