Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Помоћ Србији - Стање рачуна
02.10.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна као и уплата путем PayPal-а за помоћ угроженима у поплавама на дан - 1. октобар у 18.00 часова:
Рачун Валута Укупна исплата у оригиналној валути Укупна уплата у оригиналној валути Расположиви салдо у оригиналној валути Средњи курс Расположиви салдо у РСД
Динарски рачун* RSD 2.190.304.295,01 2.220.879.013,12                    30.574.718,11               30.574.718,11
PayPal Рачун EUR 703.000 713965,45  10 965,45                   118,8444               1.303.128,86
Девизни рачун EUR 7.000.000,00 7.093.257,64                            93.257,64                  118,8444             11.083.148,27
  USD 11.000.000,00 11.641.544,08                          641.544,08                    93,8665             60.219.497,39
  CHF 0,00 153.442,30                          153.442,30                    98,4382             15.104.583,82
  GBP 0,00 47.486,60                            47.486,60                  152,4037               7.237.133,54
  RUB 0,00 19.283.000,00                    19.283.000,00                       2,3632             45.569.585,60
  NOK 0,00 140.690,00                          140.690,00                    14,5957               2.053.469,03
  DKK 0,00 23.700,00                            23.700,00                    15,9611                   378.278,07
  SEK 0,00 292.639,00                          292.639,00                    13,0423               3.816.685,63
  CAD 0,00 1.771,00                              1.771,00                    84,6410                   149.899,21
  AUD 0,00 280.930,00                          280.930,00                    82,6974             23.232.180,58
  JPY 0,00 270.622.297,00                 270.622.297,00                       0,8634          233.667.198,61
УКУПНО                    434.389.506,72
* укључујући уплате оператера мобилне телефоније


Оператери мобилнетелефоније

Укупне уплате до данашњега дана у РСД

Телеком 103.383.491,71
ВИП 42.270.045,00
Теленор 87.979.451,95bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд