Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Pomoć Srbiji - Stanje računa
29.09.2014.

Operativno stanje dinarskog i deviznog računa kao i uplata putem PayPal-a za pomoć ugroženima u poplavama na dan - 26. septembar u 18.00 časova:
Račun
Valuta

Ukupna isplata u originalnoj valuti

Ukupna uplata u originalnoj valuti

Raspoloživi saldo u originalnoj valuti

Srednji

kurs

Raspoloživi

saldo u RSD

Dinarski

račun*

RSD
2.190.304.295,01
2.211.493.498,38
21.189.203,37
 
21.189.203,37

PayPal

Račun

EUR
703000
713818,29
10.818,29
118,8194
1.285.422,73

Devizni

račun

EUR
7.000.000,00
7.093.140,76
93.140,76
118,8194
11.066.929,22
 
USD
0,00
11.641.544,08
11.641.544,08
93,7505
1.091.400.578,27
 
CHF
0,00
153.442,30
153.442,30
98,3767
15.095.147,11
 
GBP
0,00
47.486,60
47.486,60
152,0791
7.221.719,39
 
RUB
0,00
19.283.000,00
19.283.000,00
2,3952
46.186.641,60
 
NOK
0,00
140.690,00
140.690,00
14,5075
2.041.060,18
 
DKK
0,00
23.700,00
23.700,00
15,9631
378.325,47
 
SEK
0,00
292.639,00
292.639,00
12,8870
3.771.238,79
 
CAD
0,00
1.771,00
1.771,00
83,8705
148.534,66
 
AUD
0,00
280.930,00
280.930,00
81,5172
22.900.627,00
 
JPY
0,00
265.540.762,00
265.540.762,00
0,8551
227.070.013,02
UKUPNO  
 
 
 
 
1.449.755.440,81
* uključujući uplate operatera mobilne telefonije


Operateri mobilnetelefonije

Ukupne uplate do današnjega dana u RSD

Telekom 103.383.491,71
VIP 42.270.045,00
Telenor 87.979.451,95bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd