Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Помоћ Србији - Стање рачуна
29.09.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна каo и уплата путем PayPal-a за помоћ угроженима у поплавама на дан - 26. септембар у 18.00 часова:
Рачун
Валута

Укупна исплата у оригиналној валути

Укупна уплата у оригиналној валути

Расположиви салдо у оригиналној валути

Средњи

курс

Расположиви

салдо у РСД

Динарски

рачун*

RSD
2.190.304.295,01
2.211.493.498,38
21.189.203,37
 
21.189.203,37

PayPal

Рачун

EUR
703000
713818,29
10.818,29
118,8194
1.285.422,73

Девизни

рачун

EUR
7.000.000,00
7.093.140,76
93.140,76
118,8194
11.066.929,22
 
USD
0,00
11.641.544,08
11.641.544,08
93,7505
1.091.400.578,27
 
CHF
0,00
153.442,30
153.442,30
98,3767
15.095.147,11
 
GBP
0,00
47.486,60
47.486,60
152,0791
7.221.719,39
 
RUB
0,00
19.283.000,00
19.283.000,00
2,3952
46.186.641,60
 
NOK
0,00
140.690,00
140.690,00
14,5075
2.041.060,18
 
DKK
0,00
23.700,00
23.700,00
15,9631
378.325,47
 
SEK
0,00
292.639,00
292.639,00
12,8870
3.771.238,79
 
CAD
0,00
1.771,00
1.771,00
83,8705
148.534,66
 
AUD
0,00
280.930,00
280.930,00
81,5172
22.900.627,00
 
JPY
0,00
265.540.762,00
265.540.762,00
0,8551
227.070.013,02
УКУПНО  
 
 
 
 
1.449.755.440,81
* укључујући уплате оператера мобилне телефоније


Оператери мобилнетелефоније

Укупне уплате до данашњега дана у РСД

Телеком 103.383.491,71
ВИП 42.270.045,00
Теленор 87.979.451,95bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд