Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Помоћ Србији - Стање рачуна
26.09.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна каo и уплата путем PayPal-a за помоћ угроженима у поплавама на дан - 25. септембар у 18.00 часова:
Рачун Валута

Укупна

исплата
у

оригиналној

валути

Укупна

уплата у

оригиналној

валути

Расположиви

салдо у

оригиналној

валути

Средњи

курс

Расположиви

салдо у РСД

Динарски

рачун*

RSD 2.190.304.295,01 2.209.909.340,61 19.982.045,60 n/a 19.982.045,60

PayPal

Рачун

EUR 703.000,00 713.818,29 10.818,29 118,6930 1.284.055,00

Девизни

рачун

EUR 7.000.000,00 7.093.140,76 93.140,76 118,6930 11.055.156,23
  USD 0,00 11.606.544,08 11.606.544,08 93,1145 1.080.737.548,74
  CHF 0,00 153.442,30 153.442,30 98,3046 15.084.083,92
  GBP 0,00 47.486,60 47.486,60 151,8396 7.210.346,35
  RUB 0,00 19.283.000,00 19.283.000,00 2,4181 46.628.222,30
  NOK 0,00 140.690,00 140.690,00 14,5377 2.045.309,01
  DKK 0,00 23.700,00 23.700,00 15,9444 377.882,28
  SEK 0,00 292.639,00 292.639,00 12,9121 3.778.584,03
  CAD 0,00 1.771,00 1.771,00 83,6927 148.219,77
  AUD 0,00 280.930,00 280.930,00 81,5199 22.901.385,51
  JPY 0,00 265.540.762,00 265.540.762,00 0,8543 226.844.834,46
УКУПНО
1.438.077.673,20
* укључујући уплате оператера мобилне телефоније


Оператери мобилнетелефоније

Укупне уплате до данашњега дана у РСД

Телеком 103.383.491,71
ВИП 42.270.045,00
Теленор 87.979.451,95bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд