Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Saopštenje uz makroekonomske i fiskalne podatke – avgust 2014. godine
24.09.2014.

U periodu januar - avgust 2014. godine ostvaren je deficit budžeta Republike u visini od 128,3 mlrd dinara (u tabeli 4. deficit na nivou Republike iznosi 137,5 mlrd dinara s obzirom da su uključeni rashodi iz projektnih zajmova koji nisu deo budžeta, ali pripadaju nivou Republike). U avgustu je zabeležen deficit od 18,5 mlrd dinara. Prihodi su ostvareni u iznosu od 58,5 mlrd dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 77 mlrd dinara. Treba napomenuti da ovaj izveštaj ne uključuje prihode i rashode indirektnih korisnika budžeta.

Poreski prihodi iznosili su 51,6 mlrd dinara, a neporeski prihodi 5,8 mlrd dinara. Po osnovu donacija prikupljena je 1,1 mlrd dinara, od čega 1 mlrd dinara po osnovu pomoći za poplavljena područja. Prihodi su značajno manji od prihoda u julu, pre svega zbog nižeg prihoda po osnovu akciza. Prihod od akciza iznosio je 10,2 mlrd dinara i niži je od prihoda u junu i julu zbog uplate dela avgustovskih akciza u septembru. Osim toga, u prethodna dva meseca visok priliv od akciza na duvanske prerađevine bio je uzrokovan utvrđivanjem novih iznosa akciza na duvanske proizvode u julu, u skladu sa zakonom.

Uobičajeno je da se u periodu pre utvrđivanja novih viših iznosa akciza povećava obim uvoza i proizvodnje cigareta, što povećava naplatu akciza. U mesecima nakon utvrđivanja novih iznosa akciza znatno se smanjuje prihod po ovom osnovu. Što se tiče PDV, ostvaren je niži prihod nego prethodnog meseca jer se u julu uplaćuju tromesečne obaveze po ovom osnovu, a u avgustu obaveze samo za prethodni mesec. Pad prihoda od poreza na dobit je privremenog karaktera s obzirom da je u toku povraćaj sredstava obveznicima na osnovu konačnog obračuna.

U avgustu su rashodi bili na najnižem nivou od početka godine. Najveći deo rashoda čine transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (OOSO) i plate. Transferi OOSO iznosili su 21,1 mlrd dinara, a najveći deo se odnosi na penzije i iznosi 20,2 mlrd dinara. Na isplatu plata zaposlenima utrošeno je 20,7 mlrd dinara.

U avgustu, na nivou opšte države, zabeležen je deficit u iznosu od 19,5 mlrd dinara dok je u periodu januar - avgust zabeležen deficit u iznosu od 122,1 mlrd dinara, pri čemu su delovi centralne države i lokalnog nivoa vlasti trenutno u suficitu. Na nivou lokalnih samouprava suficit iznosi 7,3 mlrd dinara, kod AP Vojvodina 3,2 mlrd dinara, a kod RFZO 7,6 mlrd dinara. Ovi suficiti su privremenog karaktera, jer je na primer, grad Beograd do kraja juna bio u statusu privremenog finansiranja, AP Vojvodina je ostvarila visok prihod po osnovu poreza na dobit u junu, dok je visok suficit kod RFZO posledica dinamike isplate plata pošto se u januaru u zdravstvu isplaćuje samo pola plate.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd