Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Помоћ Србији - Стање рачуна
24.09.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна каo и уплата путем PayPal-a за помоћ угроженима у поплавама на дан - 23. септембар у 18.00 часова:
Рачун
Валута

Износ у

оригиналној

валути

Средњи

курс

Износ у

RSD

Динарски рачун
RSD
12.936.415,86   12.936.415,86
PayPal Рачун
EUR
10.327,10 118,3562 1.222.276,31
Девизни рачун
EUR
90.204,25 118,3562 10.676.232,25
 
USD
11.594.665,08 92,0845 1.067.688.937,00
 
CHF
153.442,30 98,0013 15.037.544,87
 
GBP
47.486,60 150,8683 7.164.222,61
 
RUB
19.283.000,00 2,3791 45.876.185,30
 
NOK
140.690,00 14,5043 2.040.609,97
 
DKK
23.700,00 15,8985 376.794,45
 
SEK
292.639,00 12,8806 3.769.365,90
 
CAD
1.771,00 83,5141 147.903,47
 
AUD
280.930,00 82,0209 23.042.131,44
 
JPY
265.540.762,00 0,8467 224.833.363,19
УКУПНО       1.414.811.982,19


*Инфoрмaциje o уплaтaмa нa рaчун Влaдe Србиje зa пoмoћ стaнoвништву угрoжeнoм oд пoплaвa путeм СMС брoja 1003 бићe oбjaвљивaнe у склaду сa динaмикoм нaплaтe рaчунa мoбилних oпeрaтeрa.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд