Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Почиње са применом Протокол уз ССП
01.08.2014.

Данас, 1. августа 2014. године почиње са применом Протокол уз Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране и Републике Србије са друге стране, поводом приступања Републике Хрватске Европској унији, којим је, између осталог, промењен преференцијални режим за увоз одређених пољопривредних и прехрамбених производа и рибе.

Ради примене овог Протокола донет је низ прописа:

- Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину (“Службени гласник РС”, број 74/14),
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о извозу шећера у земље ЕУ (“Службени гласник РС”, број 77/14),
- Одлука о допуни Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и износу посебне дажбине(“Службени гласник РС”, број 79/14),
- Одлука о увозу цигарета из ЕУ по преференцијалној стопи (“Службени гласник РС”, број 79/14) и
- Правилник о измени Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку (“Службени гласник РС”, број 79/14).“

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд