Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Preporuka lokalnoj samoupravi za uplatu donacija za saniranje posledica poplava
23.05.2014.

Ministarstvo finansija dalo je preporuku lokalnoj samoupravi da namenske podračune za uplatu donacija za saniranje posledica poplava otvaraju isključivo u okviru sistema konsolidovanog računa trezora za dinarske račune, odnosno kod Narodne banke Srbije za devizne namenske podračune.

Podsećamo i naglašavamo da predstavlja kršenje zakona ukoliko jedinice lokalne samouprave otvore namenske račune (kako dinarske, tako i devizne) u poslovnim bankama.

U nameri da se sredstvima donacija i dobrovoljnih transfera fizičkih i pravnih lica upravlja na jedinstven i transparentan način, svi korisnici javnih sredstava, uključujući i jedinice lokalne samouprave, sva primanja i trošenja sredstava namenjenih za pomoć i sanaciju posledica poplava moraju da iskažu u svojim budžetima, odnosno finansijskim planovima. U pripremi je i zakon kojim će se naročito detaljno urediti evidencija i kontrola ovih sredstava, a jedinice lokalne samouprave biće u obavezi da Kancelariji za pomoć i obnovu poplavljenih područja periodično podnose detaljne izveštaje o primljenim i utrošenim sredstvima.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd