Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Saopštenje povodom interesovanja lokalnih vlasti u vezi sa otvaranjem deviznog računa u NBS za pomoć ugroženima u poplavama
21.05.2014.

Budući da se veliki broj opština i gradova obratio Ministarstvu finansija interesujući se za otvaranje posebnog deviznog računa kod Narodne banke Srbije, obaveštavamo vas:

Shodno članu 9. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu (Službeni glasnik RS“, br. 54/09.108/13) propisano je da ministar, odnosno lokalni organ uprave nadležan za finansije, odnosno lice koje on ovlasti, može da otvori podračune dinarskih i deviznih sredstava korisnika javnih sredstava koji su uključeni u konsolidovani račun Uprave za trezor Republike Srbije, odnosno u konsolidovani račun Trezora lokalne vlasti.

Stoga, ne postoje pravne smetnje da lokalne samouprave otvaraju devizne račune za uplatu sredstava donacija namenjenih za otklanjanje posledica od poplava.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd