Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Poreska uprava poziva obveznike da podnesu pojedinačnu poresku prijavu za porez po odbitku
13.02.2014.

Poreska uprava Ministarstva finansija poslala je poziv svim obveznicima koji do kraja protekle nedelje nisu poslali ni jednu pojedinačnu poresku prijavu za porez po odbitku (PPP-PD) da to učine.

Poreska uprava podseća da se za sve isplate zarada i drugih prihoda fizičkim licima na koje se plaćaju porez i/ili doprinosi po odbitku (porez po odbitku) izvršene u januaru i februaru 2014. godine mora podneti i PPP-PD obrazac i to najkasnije do poslednjeg dana u mesecu u kojem je isplata izvršena. Ova dva meseca predstavljaju prelazni period do pune primene sistema objedinjene naplate poreza po odbitku, koja počinje 1. marta 2014. godine.

Pored toga što nepodnošenjem PPP-PD u prelaznom periodu čine poreski prekršaj, obveznici propuštaju i priliku da provere ispravnost svog dosadašnjeg načina obračuna poreza po odbitku i blagovremeno se tehnički pripreme za nov način primene poreskih propisa u ovoj oblasti. Poreska uprava podseća da od 1. marta 2014. godine isplata prihoda fizičkim licima na koje se plaća porez po odbitku neće biti moguća bez prethodnog podnošenja PPP-PD.

Na internet strani Poreske uprave (www.purs.gov.rs) u rubrikama E-porezi i Objedinjena naplata mogu se naći sva potrebna obaveštenja. Poreska uprava stoji na raspolaganju svim zainteresovanim obveznicima za sva eventualna dodatna pitanja na adresi objedinjena.naplata@purs.gov.rs
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd