Стратешки план буџетске инспекције Министарства финансија за период 2021-2026. године

Решење о Стратешком плану буџетске инспекције Министарства финансија за период 2021-2026. године
Стратешки план буџетске инспекције Министарства финансија за период 2021-2026. године

Сличне теме

Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2020. годину

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину

Методологија рада буџетске инспекције