Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину

Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину
Преглед броја запослених и средства за плате за 2021. годину

Сличне теме

Упутство за припрему буџета локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину

Упутство за припрему буџета локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину

Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2022. години („Службени гласник РС“, бр. 24/2022)

Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2022. години („Службени гласник РС“, бр. 24/2022)

Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе (ажурирано септембра 2021)

Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе (ажурирано септембра 2021)