Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину
Прилог 1 - Преглед планираних средстава за плате у 2023. години
Прилог 2а - Захтев за финансирање капиталног пројекта
Прилог 2б – Преглед капиталних пројеката
Прилози 3а и 3б – Преглед пројектних зајмова и Преглед донација
Прилог 4 - ИПА 2023-2025
Инструкција за обезбеђивање износа суфинансирања пројеката који се финансирају из финансијске помоћи Европске уније (ИПА) 2023-2025
Прилог 5 – Средства буџета Републике Србије намењена за територију АП Војводина
Прилог 6 - Средства буџета Републике Србије намењена за територију АП Косово и Метохија
Прилог 7 – Средства остварена продајом доплатне поштанске марке
Прилог 8 – Агенције
Прилог 9 – Подаци о комисијама и другим сталним и привременим радним телима и Уговори
Прилог 10 – Зелени пројекти

Сличне теме

Упутство за праћење и извештавање о учинку програма, март 2023

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета РС за 2024. годину

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета РС за 2024. годину

Инструкција за предлагање приоритетних области финансирања за период 2024-2026. године

Инструкција за предлагање приоритетних области финансирања за период 2024-2026. године