Упутство за праћење и извештавање о учинку програма, мај 2017

Упутство за праћење и извештавање о учинку програма, мај 2017.

Сличне теме

Упутство за израду програмског буџета (ажурирано у јулу 2021. године)

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2022. годину