Пословна конкурентност

Пословна конкурентност

Образац 1.4 - Образац за идентификацију пројекта
Образац 2.4 - Упитник о спремности пројектне документације
Образац 3 - Контролна листа за пред-селекцију
Образац 4 - Захтев за финансирање капиталног пројекта
Образац 5 - План имплементације капиталног пројекта
Образац 6 - Извештај о напретку имплементације пројекта
Образац 7 - Завршни извештај о спроведеном капиталном пројекту
Образац 8 - Извештај о ефектима капиталног пројекта