Образац за изборно јемство у складу са Одлуком РИК-а о утврђивању допуне Збирне изборне листе - Парламентарни избори

Образац за изборно јемство у складу са Одлуком РИК-а о утврђивању допуне Збирне изборне листе - Парламентарни избори

Сличне теме

Депозитни рачун за изборно јемство - Председнички избори

Депозитни рачун за изборно јемство - Председнички избори