Национални програм за сузбијање сиве економије, са Акционим планом за спровођење Националног програма за сузбијање сиве економије за период 2019-2020. године – Службени гласник РС, бр. 27/2019

Национални програм за сузбијање сиве економије
Акциони план за спровођење Националног програма за сузбијање сиве економије

Сличне теме

Стратегија за развој тржишта капитала за период 2021. до 2026. године

Стратегија за развој тржишта капитала за период 2021. до 2026. године („Службени гласник РС“, бр. 102/2021)

Програм трансформације Пореске управе 2021 – 2025. године

Стратешки план буџетске инспекције Министарства финансија за период 2021-2026. године