Читај ми

Јавни позив организацијама цивилног друштва за учешће у изради Стратегијe за борбу против превара и управљање неправилностима у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2021 – 2023. године

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у сарадњи са Министарством финансија упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за учешће у изради Стратегијe за борбу против превара и управљање неправилностима у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2021 – 2023. године, са пратећим акционим планом.

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 9. до. 22. марта 2021. године у 15:30 часова.

Пријаве са пропратном документацијом подносе се искључиво електронским путем на имејл адресу sek.scd@minljmpdd.gov.rs и afcos.serbia@mfin.gov.rs сa нaпoмeнoм: “Учешће у изради Стратегије за борбу против превара и управљање неправилностима у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2021 – 2023. године, са пратећим акционим планом“.

Јавни позив и пропратни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената:

     1. Јавни позив

     2. Анекс 1 – Пријавни формулар

     3. Анекс 2 – Образац о реализованим пројектима

     4. Анекс 3 – Образац о објављеним публикацијама

Јавни позив
Анекс 1 – Пријавни формулар
Анекс 2 – Образац о реализованим пројектима
Анекс 3 – Образац о објављеним публикацијама
Листа поднетих пријава
Листа одбачених пријава
Записник

Сличне теме

Јавни позив за прикупљање изјава о заинтересованости за учешће у поступку продаје акција у Комерцијалној банци а.д. Београд путем тендера

Оглас за финансијског саветника за продају удела у Комерцијалној банци АД Београд

Пројекат техничке помоћи Републици Србији у реформи корпоративног финансијског извештавања