Инструкције за попуњавање образаца

Инструкције за попуњавање образаца

Корисничко упутство о начину пријаве предлога идеја капиталних пројеката овлашћених предлагача
1. Инструкције за попуњавање обрасца Образац за идентификацију пројекта (Образац бр. 1)
2. Инструкције за попуњавање обрасца Упитник о спремности пројектне документације - Универзални образац (Образац бр. 2.5)
3. Инструкције за попуњавање обрасца Контролна листа за пред-селекцију (Образац бр. 3)
4. Инструкције за попуњавање обрасца Захтев за финансирање капиталног пројекта (Образац бр. 4)
5. Инструкције за попуњавање обрасца План имплементације капиталног пројекта - пројекти у току (Образац бр. 5)
5. Инструкције за попуњавање обрасца План имплементације капиталног пројекта (Образац бр. 5)
6. Инструкције за попуњавање обрасца Извештај о напретку имплементације пројекта (Образац бр. 6)
7. Инструкције за попуњавање обрасца Завршни извештај о спроведеном капиталном пројекту (Образац бр. 7)
8. Инструкције за попуњавање обрасца Извештај о ефектима капиталног пројекта (Образац бр. 8)