Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Претрага go

08.02.2011.
Приходи и расходи буџета према Закону о буџету
У јануару 2011. години остварен је дефицит буџета у висини од 2,3 млрд динара. Приходи су остварени у износу од 55,4 млрд, а расходи су извршени у износу од 57,7 млрд динара.


08.02.2011.
Аукција осамнаестомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 100,00 одсто емисије
На аукцији осамнаестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 08. фебруара 2011. године, продато је 1.000.000 државних записа, укупне номиналне вредности 10.000.000.000,00 динара, што представља 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 12,94 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 09. августа 2012. године.

03.02.2011.
Аукција тромесечних државних записа Републике Србије - Продатo 100 одсто емисије
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 3. фебруара 2011. године, продато је 300.000 државних записa, укупне номиналне вредности 3.000.000.000,00 динара. То представља 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 13,50 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 5. маја 2011. године.

Наредна аукција тромесечних државних записа планирана је за 17. фебруар 2011. године.

01.02.2011.
Аукција дванаестомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 100 одсто емисије
На аукцији дванаестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 01. фебруара 2011. године, продато је 200.000 државних записа, укупне номиналне вредности 2.000.000.000,00 динара. То представља 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 14,5% на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 31. јануара 2012. године.

Наредна аукција дванаестомесечних државних записа планирана је за 16. фебруар 2011. године.

27.01.2011.
Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 100.00 одсто емисије
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 27. јануара 2011. године, продато је 400.000 државних записа, укупне номиналне вредности 4.000.000.000,00 динара. То представља 100,00 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 14,5% на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 28. јула 2011. године.

Наредна аукција шестомесечних државних записа планирана је за 10.фебруара 2011. године.

25.01.2011.
Аукција двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије - Продатo сто одсто емисије
На аукцији двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије, одржаној у уторак 25. јануара 2011. године, продато је 100.000 државних записа, укупне номиналне вредности 1.000.000.000 динара. То представља 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 14,60 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 24. јануара 2013. године.

Наредна аукција двадесетчетворомесечних државних записа планирана је за 22. фебруар 2011. године.

20.01.2011.
Аукција тромесечних државних записа Републике Србије - Продатo 95,20 одсто емисије
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 20. јануара 2011. године, продато је 285.592 државних записa, укупне номиналне вредности 2.855.920.000,00 динара. То представља 95,20 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 13,90 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 21. априла 2011. године.

Наредна аукција тромесечних државних записа планирана је за 3. фебруар 2011. године.

18.01.2011.
Аукција дванаестомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 100 одсто емисије
На аукцији дванаестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 18. јануара 2011. године, продато је 200.000 државних записа, укупне номиналне вредности 2.000.000.000,00 динара. То представља 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 15,10 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 17. јануара 2012. године.

Наредна аукција дванаестомесечних државних записа планирана је за 1. фебруар 2011. године.

17.01.2011.
Списак подзаконских прописа који су ступили на снагу и прописа који су престали да важе, усвајањем новог Царинског закона
Народна скупштина Републике Србије је на седници одржаној 23. марта 2010. године усвојила нови Царински закон („Службени гласник РС” број 18/10), који је у примени од 3. маја 2010. године.

Користећи овлашћења из овог закона донети су следећи подзаконски прописи:


13.01.2011.
Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 45,64 одсто емисије
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 13. јануара 2011. године, продато је 182.577 државних записа, укупне номиналне вредности 1.825.770.000,00 динара. То представља 45,64 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 15% на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 14. јула 2011. године.

Наредна аукција шестомесечних државних записа планирана је за 27. јануар 2011. године.

11.01.2011.
Аукција осамнаестомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 100,00 одсто емисије
На аукцији осамнаестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 11. јануара 2011. године, продато је 100.000 државних записа, укупне номиналне вредности 1.000,000,000 динара, што представља 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 14,9 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 12. јула 2012. године.

Наредна аукција осамнаестомесечних државних записа планирана је за 8. фебруар 2011. године.

04.01.2011.
Аукција дванаестомесечних државних записа Републике Србије - продато 51,65 одсто емисије
На аукцији дванаестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 4. јануара 2011. године, продато је 103.306 државних записа, укупне номиналне вредности 1.033.060.000 динара. То представља 51,65 одсто обима емисије.


30.12.2010.
Аукција дванаестомесечних државних записа Републике Србије - Продати државни записи у вредности 315 милиона динара
На аукцији дванаестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 30. децембра 2010. године, продато је 31.500 државних записа, укупне номиналне вредности 315.000.000 динара. То представља 10,50 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 14,59 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 29. децембра 2011. године.

Наредна аукција дванаестомесечних државних записа планирана је за 4. јануар 2011. године

29.12.2010.
Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије индексираних за курс евра - Продатo сто одсто емисије
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, који су индексирани за курс евра, одржаној 29. децембра 2010. године, продато је 2.100.000 државних записа, укупне номиналне вредности 21.000.000.000 динара. То представља 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 5,25 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 1. јула 2011. године.

Наредна аукција шестомесечних државних записа планирана је за 31. децембар 2010. године.

29.12.2010.
Усвојен буџет Републике Србије за 2011.годину
Скупштина Србије усвојила је државни буџет за 2011. годину којим је предвидјен буџетски дефицит од 120,5 милијарди динара. Буџетом су предвиђени приходи од 724,4 милијарде динара и расходи од 844,9 милијарди динара у 2011. години.Укупни приходи консолидованог буџета, који поред републичког укључује и буџете социјалних фондова и локалних самоуправа, износиће 1.320 милијарди динара, а расходи 1.460 милијарди. Дефицит консолидованог буџета износи 140 милијарди динара, односно 4,1 одсто БДП.


28.12.2010.
Јавни позиви
Јавни позив за куповину државних записа које емитује Република Србија

28.12.2010.
Аукција тромесечних државних записа Републике Србије - Продатo 64,79 одсто емисије
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 28. децембра 2010. године, продато је 323.958 државних записа, укупне номиналне вредности 3.239.580.000 динара. То представља 64,79 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 13,5 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 29. марта 2011. године.

Наредна аукција тромесечних државних записа планирана је за 6. jануар 2011. године.

23.12.2010.
Усвојени законски предлози из области финансијског система
Влада Србије усвојила је, на предлог Министарства финансија, предлоге четири закона из области финансијског система, који ће омогућити стварање повољнијег и мање ризичног амбијента за стране инвеститоре. Усвојени су:
- предлог Закона о тржишту капитала,
- предлог Закона о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима,
- предлог Закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању и
- предлог Закона о изменама и допунама Закона о финансијском лизингу.


23.12.2010.
Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 79,61 одсто емисије
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 23. децембра 2010. године, продато је 398.062 државна записа, укупне номиналне вредности 3.980.620.000 динара. То представља 79,61 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 14,50 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 23. јуна 2011. године.

Наредна аукција шестомесечних државних записа планирана је за 13. јануар 2011. године.

21.12.2010.
Аукција двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 45 одсто емисије
На аукцији двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 21. децембра 2010. године, продато је 45.000 државних записа, укупне номиналне вредности 450.000.000 динара. То представља 45 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 14,9 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 20. децембра 2012. године.

Наредна аукција двадесетчетворомесечних државних записа планирана је за 25. јануар 2011. године.

претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд