Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Претрага go

31.03.2011.
Аукција тромесечних државних записа Републике Србије - Продатo 93,54 одсто емисије
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 31. марта 2011. године, продато је 280.614 државних записа, укупне номиналне вредности 2.806.140.000 динара. То представља 93,54 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 13,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 30. јуна 2011. године.

Наредна аукција тромесечних државних записа планирана је за 14. април 2011. године.

30.03.2011.
Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије - Продатo 11,5 одсто емисије
На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 30. марта 2011. године, продато је 230.267 државних обвезница, укупне номиналне вредности 2.302.670.000,00 динара. То представља 11,5 одсто обима емисије.

Државне обвезнице су продате са купоном од 10% на годишњем нивоу, а исплата купона вршиће се полугодишње. Номинална вредност једне обвезнице износи 10.000,00 динара.

29.03.2011.
Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије - Дана 29. марта 2011. године продатo 25 одсто емисије
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 29. марта 2011. године, продато је 250.080 државних записа, укупне номиналне вредности 2.500.800.000,00 динара, што представља 25,01 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 13,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 05. априла 2012. године.

Наредна аукција педесеттронедељних државних записа планирана је за 05. април 2011. године.

24.03.2011.
Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 53,95 одсто емисије
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 24. марта 2011. године, продато је 161.840 државних записа, укупне номиналне вредности 1.618.400.000,00 динара. То представља 53,95 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 13,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 22. септембра 2011. године.

Наредна аукција шестомесечних државних записа планирана је за 7. април 2011. године.

22.03.2011.
Реотварање 364. емисије двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 21,22 одсто обима aукције
Реотварањем 364. емисије двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије, емитоване 22. фебруара 2011. године, а поново отворене 22. марта 2011. године, понуђено је 541.218, а продато 114.856 државних записа, укупне номиналне вредности 1.148.560.000 динара. То представља 21,22 одсто обима аукције.


17.03.2011.
Аукција тромесечних државних записа Републике Србије - Продатo 78,49 одсто емисије
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 17. марта 2011. године, продато је 235.476 државних записа, укупне номиналне вредности 2.354.760.000,00 динара, што представља 78,49 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 12,75 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 16. јуна 2011. године.

Наредна аукција тромесечних државних записа планирана је за 31. март 2011. године.

15.03.2011.
Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије - Продатo 92,21 одсто емисије
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 15. марта 2011. године, продато је 922.075 државних записа, укупне номиналне вредности 9.220.750.000,00 динара. То представља 92,21 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 12,50 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 22. марта 2012. године.

Наредна аукција педесеттронедељних државних записа планирана је за 29. март 2011. године.

10.03.2011.
Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 100 одсто емисије
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 10. марта 2011. године, продато је 300.000 државних записа, укупне номиналне вредности 3.000.000.000 динара. То представља 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 12,8 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 08. септембра 2011. године.

Наредна аукција шестомесечних државних записа планирана је за 24. март 2011. године.

08.03.2011.
Аукција тромесечних државних записа Републике Србије - Продатo 72,99 одсто емисије
На аукцији осамнаестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 08. марта 2011. године, продато је 1.459.768 државних записа, укупне номиналне вредности 14.597.680.000,00 динара. То представља 72,99 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 12,6 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 06. септембра 2012. године.

Наредна аукција осамнаестомесечних државних записа планирана је за 12. април 2011. године.

03.03.2011.
Аукција тромесечних државних записа Републике Србије - Продатo 100 одсто емисије
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 03. марта 2011. године, продато је 300.000 државних записа, укупне номиналне вредности 3.000.000.000 динара. То представља 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 12,8 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 02. јуна 2011. године.

Наредна аукција тромесечних државних записа планирана је за 17. март 2011. године

01.03.2011.
Аукција дванаестомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 100 одсто емисије
На аукцији дванаестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 1. марта 2011. године, продато је 300.000 државних записа, укупне номиналне вредности 3.000.000.000,00 динара. То представља 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 13,05 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 28. фебруара 2012. године.

24.02.2011.
Аукција осамнаестомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 69,37 одсто емисије
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 24. фебруара 2011. године, продато је 277.462 државних записа, укупне номиналне вредности 2.774.620.000,00 динара, што представља 69,37 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 13,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 25. августа 2011. године.

Наредна аукција шестомесечних државних записа планирана је за 10. maрт 2011. године.

22.02.2011.
Аукција двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 72,94 одсто емисије
На аукцији двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 22. фебруара 2011. године, продато је 1.458.782 државних записа, укупне номиналне вредности 14.587.820.000,00 динара. То представља 72,94 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 12,9 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 21. фебруара 2013. године.

Наредна аукција двадесетчетворомесечних државних записа планирана је за 22. март 2011. године, за када је планирано реотварање преосталог непродатог дела данашње емисије.

17.02.2011.
Аукција тромесечних државних записа Републике Србије - Продатo 40,45 одсто емисије
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 17. фебруара 2011. године, продато је 121.346 државних записa, укупне номиналне вредности 1.213.460.000,00 динара. То представља 40,45 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 12,90 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 19. маја 2011. године.

Наредна аукција тромесечних државних записа планирана је за 3. март 2011. године.

16.02.2011.
Аукција дванаестомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 100 одсто емисије
На аукцији дванаестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 16. фебруара 2011. године, продато је 200.000 државних записа, укупне номиналне вредности 2.000.000.000 динара. То представља 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 13,47% на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 15. фебруара 2012. године.

Наредна аукција дванаестомесечних државних записа планирана је за 01. март 2011. године.

14.02.2011.
Аукција петнаестогодишњих обвезница Републике Србије - Продатo 48,68 одсто емисије
На аукцији петнаестогодишњих обвезница Републике Србије, одржаној 14. фебруара 2011. године, продато је 97.351 државних обвезница, укупне номиналне вредности 97.351.000,00 евра. То представља 48,68 одсто обима емисије.

Државне обвезнице су продате са купоном од 5,85% на годишњем нивоу, а исплата купона вршиће се полугодишње.

С обзиром на то да није продата целокупна емисија, биће организована додатна аукција за онај део емисије који није реализован. Накнадни датум биће објављен на сајту Министарства финансија Републике Србије (www.мфин.гов.рс)

10.02.2011.
Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 93,34 одсто емисије
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 10. фебруара 2011. године, продато је 373.380 државних записа, укупне номиналне вредности 3.733.800.000,00 динара, што представља 93,34 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 13,4 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 11. августа 2011. године.

Наредна аукција шестомесечних државних записа планирана је за 24. фебруар 2011. године.

09.02.2011.
Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије изражених у еврима - Продатo 100 одсто емисије
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 09. фебруара 2011. године, продато је 200.000 државних записа, укупне номиналне вредности 200.000.000,00 евра. То представља 100 одсто обима емисије.


08.02.2011.
Аукција државних записа изражених у еврима
У среду 09. фебруара биће одржана аукција државних записа изражених у еврима. Укупна вредност записа јесте 200 милиона евра, а биће емитовани на рок од годину дана.


08.02.2011.
Померен датум доспећа 333.емисије државних записа
Обавештавамо вас да ће се исплата 333. емисије државних записа (одржане 16.11.2010. године) извршити дан пре планираног доспећа, тј. дана 14.02.2011. године. Промена датума измиривања доспелих обавеза је условљена чињеницом да је 15. фебруар нерадни дан (државни празник).

претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд