Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Претрага go

16.10.2012.
Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%) - Дана 16. октобра 2012. године продатo 68,64 одсто емисије
На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 16. октобра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 10.204.040.000 динара, односно 102,04 одсто обима емисије. Реализовано је 686.375 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 6.863.750.000 динара, што представља 68,64 одсто обима емисије.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 14,99 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 18. октобра 2015. године. Датуми доспећа купона (10,00% годишње) су 18. април и 18. октобар. Исплата купона вршиће се полугодишње до датума доспећа.

11.10.2012.
Аукција тромесечних државних записа Републике Србије - Дана 11. октобра 2012. године продато 23,09 одсто емисије
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 11. октобра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 5.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 4.404.680.000 динара, односно 88,09 одсто обима емисије. Реализовано је 115.464 комада државних записа укупне номиналне вредности 1.154.640.000 динара, што представља 23,09 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 12,50 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 10. јануара 2013. године.

05.10.2012.
Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије - Дана 5. октобра 2012. године продато 80,38 одсто емисије
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 5. октобра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 6.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 6.094.150.000 динара, односно 101,57 одсто обима емисије.
Реализовано је 482.279 комада државних записа, укупне номиналне вредности 4.822.790.000 динара. То представља 80,38 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 13,45 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 5. априла 2013. године.

26.09.2012.
Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%) - Дана 26. септембра 2012. године продатo 24,1 одсто емисије
На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 26. септембра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 2.909.660.000 динара, односно 29,1 одсто обима емисије. Реализовано је 240.774 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 2.407.740.000 динара, што представља 24,1 одсто обима емисије.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 15,99 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 28. септембра 2015. године. Датуми доспећа купона (10,00% годишње) су 28. март и 28. септембар. Исплата купона вршиће се полугодишње до датума доспећа.

13.09.2012.
Аукција тромесечних државних записа Републике Србије - Дана 13. септембра 2012. године продато 34,03 одсто емисије
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 13. септембра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 1.570.930.000 динара, односно 52,36 одсто обима емисије. Реализовано је 102.093 комада државних записа укупне номиналне вредности 1.020.930.000 динара, што представља 34,03 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 12,99 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 13. децембра 2012. године.

12.09.2012.
Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%) - Дана 12. септембра 2012. године продата цела емисија
На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 12. септембра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 10.371.380.000 динара, односно 103,71 одсто обима емисије. Реализовано је 1.000.000 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 10.000.000.000 динара, што представља 100 одсто обима емисије.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 15,99 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 14. септембра 2015. године. Датуми доспећа купона (10,00% годишње) су 14. март и 14. септембар. Исплата купона вршиће се полугодишње до датума доспећа.

05.09.2012.
Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије - Дана 5. септембра 2012. године продато 92,35 одсто емисије
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 5. септембра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 9.235.300.000 динара, односно 92,35 одсто обима емисије. Реализовано је 923.530 комада државних записа укупне номиналне вредности 9.235.300.000 динара, што представља 92,35 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 14,59 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 13. септембра 2013. године.

04.09.2012.
Аукција осамнаестомесечних државних записа Републике Србије - Дана 4. септембра 2012. године продато 35,61 одсто емисије
На аукцији осамнаестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 4. септембра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 20.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 8.622.240.000 динара, односно 43,11 одсто обима емисије. Реализовано је 712.224 комада државних записа укупне номиналне вредности 7.122.240.000 динара, што представља 35,61 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 14,97 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 06. марта 2014. године.

03.09.2012.
Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије деноминованих у еврима - Дана 3. септембра 2012. године продатo 70,36 одсто емисије
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 3. септембра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 60.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 42.714.000 евра, односно 71,19 одсто обима емисије.
Реализовано је 42.214 комада државних записа, укупне номиналне вредности 42.214.000 евра, што представља 70,36 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 6,15 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 11. септембра 2013. године.

30.08.2012.
Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије - Дана 30. августа 2012. године продато 73,53 одсто емисије
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 30. августа 2012. године, понуђен обим емисије износио је 5.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 3.676.290.000 динара, односно 73,53 одсто обима емисије. Реализовано је 367.629 комада државних записа укупне номиналне вредности 3.676.290.000 динара, што представља 73,53 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 13,49 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 28. фебруара 2013. године.

28.08.2012.
Четврто реотварање седме емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије - Дана 28. августа 2012. године продато 92,76 одсто аукције
Реотварањем седме емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 25. априла 2012. године, а поново отворене 28. августа 2012. године, понуђен обим аукције износио је 5.349.510.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 5.262.130.000 динара, односно 98,37 одсто обима аукције. Реализовано је 496.213 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 4.962.130.000 динара, што представља 92,76 одсто обима аукције.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 15,84 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 27. априла 2015. године.

21.08.2012.
Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије - Продатo 100,00 одсто емисије
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 21. августа 2012. године, понуђен обим емисије износио је 40.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 46.849.000 евра, односно 117,12 одсто обима емисије.

Реализовано је 40.000 комада државних записа, укупне номиналне вредности 40.000.000 евра. То представља 100,00 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 6,15 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 29. августа 2013. године.

16.08.2012.
Аукција тромесечних државних записа Републике Србије - Дана 16. августа 2012. године продато 51,73 одсто емисије
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 16. августа 2012. године, понуђен обим емисије износио је 4.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 2.074.540.000 динара, односно 51,86 одсто обима емисије. Реализовано је 206.939 комада државних записа укупне номиналне вредности 2.069.390.000 динара, што представља 51,73 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 12,99 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 15. новембра 2012. године.

07.08.2012.
Аукција осамнаестомесечних државних записа Републике Србије - дана 07. августа 2012. године продато 93,40 одсто аукције
Реотварањем 433. емисије осамнаестомесечних државних записа Републике Србије, емитоване 12. јуна 2012. године, а поново отворене 07. августа 2012. године, понуђен обим аукције износио је 6.589.770.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 6.155.000.000 динара, односно 93,40 одсто обима аукције. Реализовано је 615.500 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 6.155.000.000 динара, што представља 93,40 одсто обима аукције.

Државни записи су продати по стопи приноса од 14,94 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 12. децембра 2013. године.


17.07.2012.
Аукција осамнаестомесечних државних записа Републике Србије - Дана 17. јула 2012. године продато 11,89 одсто аукције
Реотварањем 433. емисије осамнаестомесечних државних записа Републике Србије, емитоване 12. јуна 2012. године, а поново отворене 17. јула 2012. године, приспело је понуда у износу од 1.164.000.000 динара, односно 15,56 одсто обима аукције. Прихваћено је понуда у износу од 889.000.000 динара (88.900 државних записа). То представља 11,89 одсто обима аукције.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 14,5 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 12. децембра 2013. године.

12.07.2012.
Аукција тромесечних државних записа Републике Србије - Дана 12. јула 2012. године продато 86,71 одсто емисије
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 12. јула 2012. године, приспело је понуда у износу од 5.835.440.000 динара, односно 116,71 одсто обима емисије. Прихваћено је понуда у износу од 4.335.440.000 динара (433.544 државних записа). То представља 86,71 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 12,7 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 11. октобра 2012. године.

11.07.2012.
Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије - Дана 11. јула 2012. године продато 57,24 одсто емисије
На аукцији педедеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 11. јула 2012. године, приспело је понуда у износу од 28.275.000 евра, односно 81 одсто обима емисије. Прихваћено је понуда у износу од 20.035.000,00 eвра (20.035 државних записа). То представља 57,24 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 6,15 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 19. јула 2013. године.

05.07.2012.
Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије - Дана 5. јула 2012. године продато 68,21 одсто емисије
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 5. јула 2012. године, продато је 477.444 државних записа, укупне номиналне вредности 4.774.440.000 динара. То представља 68,21 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 13,25 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 3. јануара 2013. године.

04.07.2012.
Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије - Дана 04. јула 2012. године продато 38,21 одсто емисије
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 04. јула 2012. године, продато је 687.820 државних записа, укупне номиналне вредности 6.878.200.000 динара. То представља 38,21 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 14,25 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 12. јула 2013. године.

26.06.2012.
Реотварање седме емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије - Дана 26. јуна 2012. године продатo 2,42 одсто аукције
Реотварањем седме емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 25. априла 2012. године, а поново отворене 26. јуна 2012. године, понуђено је 1.508.902, а продато 36.500 државних обвезница, укупне номиналне вредности 365.000.000 динара. То представља 2,42 одсто обима аукције.

Државне обвезнице су продате по дисконтној стопи од 14,99 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 27. априла 2015. године.

претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд