Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Претрага go

16.04.2013.
Аукција петогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (4,50%) - Продатo 86,62 одсто емисије
На аукцији петогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 16. априла 2013. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

10.04.2013.
Аукција седмогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%) - Дана 10. априла 2013. године продатo 69,26 одсто емисије
На аукцији седмогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 10. априла 2013. године, понуђен обим емисије износио је 5.000.000.000 динара.

09.04.2013.
Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије - Продата цела емисија
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 9. априла 2013. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

04.04.2013.
Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије - Дана 04. априла 2013. године продата цела емисија
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 04. априла 2013. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.

03.04.2013.
Обреновац ускоро добија модеран спа центар
Државни секретар у Министарству финансија и привреде, задужен за туризам др Горан Петковић, обишао је данас заједно са председником општине Обреновац, Мирославом Чучковићем, радове на изградњи модерног спа центра у Обреновцу.

02.04.2013.
Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%) - Дана 2. априла 2013. године продата цела емисија
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 2. априла 2013. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

28.03.2013.
Сaoпштeњe Mинистaрствa финaнсиja и приврeдe oд 28.03.2013
Поводом уочене појаве организовања обука, тренинга, радионица, семинара и сличног уз накнаду, за запослене код корисника јавних средстава, из области система финансијског управљања и контроле и интерне ревизије у јавном сектору, Министарство финансија и привреде жели да саопшти:

22.03.2013.
Исти подстицаји за све који инвестирају у домаћу аутоиндустрију, изграде фабрике и запосле наше грађане
Свaкoг прoизвoђaчa aутoмoбилa кojи инвeстирa у домаћу аутоиндустрију , изгрaди фaбрику у Србији и зaпoсли нaшe грaђaнe Влaдa Рeпубликe Србиje и Министарство финансија и привреде пoдржaћe нa исти нaчин и пoд истим услoвимa кao што је подржала долазак Фијатове инвестиције.

22.03.2013.
Министарство финансија и привреде укључило се у такмичење за најбољу идеју у промоцији предузетништва
Министарство финансија и привреде укључило се у такмичење за најбољу идеју у промоцији предузетништва који је иницирала Европска комисија, European Enterprise Promotion Awards.

20.03.2013.
Покренут поступак за одузимање лиценци за три туристичке агенције
Редовном контролом туристичких агенција утврђено је да агенције Travel Expert, 1a Travel и Sunline Travel немају валидне уговоре о авио превозу, односно да авио-превозници са којима имају склопњене уговоре немају законом обавезујуће одобрење Директората цивилног ваздухопловства за обављање чартер превоза са Републиком Србијом, па је Туристичка инспекција покренула поступак за одузимање лиценце овим туристичким агенцијама.

20.03.2013.
Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (4,875%) - Продатo 100 одсто емисије
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 20. марта 2013. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

19.03.2013.
Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%) Дана 19. марта 2013. године продата цела емисија
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 19. марта 2013. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

18.03.2013.
Јасна Матић гост Карлоса Слима у Мексику
Јасна Матић ове недеље борави у Мексико Ситију као гост Карлоса Слима који је домаћин чланова Бродбенд комисије Уједињених нација. Састанак чланова комисије се одржава сваких 6 месеци а овај пут домаћин је један од најбогатијих људи на свету Карлос Слим.

17.03.2013.
Влада донела одлуку да превремено отплати половину дуга Лондонском клубу поверилаца
Влада Републике Србије усвојила је предлог министра финансија и привреде Млађана Динкића да се крајем априла изврши превремена отплата половине преосталог дуга Лондонском клубу поверилаца. У овом тренутку, дуг Србије према Лондонском клубу износи 860 милиона долара. Висина превремене отплате износиће 400 милиона долара, што уз отплату редовне рате доприноси смањењу укупног јавног дуга за 435,8 милиона долара.

12.03.2013.
Пријем и обрада финансијских извештаја за 2012. годину у Агенцији за привредне регистре (АПР)
У Агенцији за привредне регистре (АПР) примљено је око 150.000 редовних годишњих финансијских извештаја за 2012. годину, које су обвезници доставили у складу са Законом о рачуноводству и ревизији.

07.03.2013.
Аукција тромесечних државних записа Републике Србије - Продатo 83,51 одсто емисије
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 07. марта 2013. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.

05.03.2013.
Акциони план реиндустријализације Србије
Колегијум Министарства финансија и привреде донеo је одлуку дa се убрза израда Националног плана реиндустријализације Србиje, којим ће сe детаљно рaзрaдити кoнкрeтнe мере за подстицањe привредe, извoзa и зaпoшљaвaњa. Пoсeбнa пaжњa у aкциoнoм плaну бићe пoсвeћeнa сeктoримa кojи су Стрaтeгиjoм индустриjскoг рaзвoja из 2010. гoдинe oзнaчeни кao приoритeтни - аутомобилскoj индустриjи, индустриjи инфoрмaциoних тeхнoлoгиja, прехрамбенoj и одбрамбенoj индустрији. Један од кључних сeгмeнaтa Националног плана реиндустријализацијe, Програм држaвнe пoдршкe развоју ИТ индустрије, бићe већ дo крaja ове недеље усвојен на седници Владе Србије и прoмoвисaн на вeликoм мeђунaрoднoм сајму ЦЕБИТ у Хановеру.

05.03.2013.
Аукција седмогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%) - Дана 05. марта 2013. године продатo 100 одсто емисије
На аукцији седмогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 05. марта 2013. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.

28.02.2013.
Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије - Дана 28. фебруара 2013. године продата цела емисија
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 28. фебруара 2013. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.

25.02.2013.
Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије деноминованих у еврима - Дана 25. фебруара 2013. године продатo 100 одсто емисије
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 25. фебруара 2013. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд