Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Претрага go

23.10.2013.
Реотварање емисије педесеттронедељних државних записа Републике Србије деноминованих у еврима - Дана 23. октобра 2013. године продатo 96,44 одсто аукције
Реотварањем емисије педесеттронедељних државних записа Републике Србије, емитоване 4. јуна 2013. године, а поново отворене 23. октобра 2013. године, понуђен обим аукције износио је 44.898.000 евра.

22.10.2013.
Аукција двогодишњих амортизационих државних обвезница Републике Србије са варијабилним купоном везаним за референтну каматну стопу Народне банке Србије - Дана 22. октобра 2013. године продато 94,29 одсто емисије
На аукцији двогодишњих амортизационих државних обвезница Републике Србије са варијабилним купоном везаним за референтну каматну стопу Народне банке Србије, одржаној 22. октобра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

17.10.2013.
Аукција тромесечних државних записа Републике Србије емитованих - Дана 17. октобра 2013. године продатo 100 одсто емисије
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 17. октобра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.

15.10.2013.
Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%) - Дана 15. октобра 2013. године продатa цела емисија
На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 15. октобра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

09.10.2013.
Друго реотварање емисије педесеттронедељних државних записа Републике Србије - Дана 09. октобра 2013. године продатo 100 одсто аукције
Реотварањем емисије педесеттронедељних државних записа Републике Србије, емитоване 11. јуна 2013. године, а поново отворене 09. октобра 2013. године, понуђен обим аукције износио је 7.599.290.000 динара.

08.10.2013.
Аукција петогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (4,50%) - Дана 8. октобра 2013. године продатo 36,07 одсто емисије
На аукцији петогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 08. октобра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

26.09.2013.
Аукција тромесечних државних записа Републике Србије емитованих - Дана 26. септембра 2013. године продатo 100 одсто емисије
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 26. септембра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.

24.09.2013.
Аукција седмогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%)- Дана 24. септембра 2013. године продатo 13,50 одсто емисије
На аукцији седмогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 24. септембра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 5.000.000.000 динара.

12.09.2013.
Пoрeскa рeфoрмa je кoмплeксaн пoсao кojи зaхтeвa дубoку aнaлизу
Пoрeскe рeфoрмe нису питaњe кoje ћe сe рeшити у мeдиjимa jeр je рeч o oзбиљнoм пoслу кojи зaхтeвa врeмe и кoнсултaциje сa свим рeлeвaнтним фaктoримa.

11.09.2013.
Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије - Дана 11. септембра 2013. године продата цела емисија
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 11. септембра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

09.09.2013.
Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (4,50%) - Дана 9. септембра 2013. године продатo 75,36 одсто емисије
На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 09. септембра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

03.09.2013.
Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%) - Дана 3. септембра 2013. године продатo 43,88 одсто емисије
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 3. септембра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

29.08.2013.
Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије Дана 29. августа 2013. године продатo 100 одсто емисије
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 29. августа 2013. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.

29.08.2013.
Динкић позвао Светску банку да помогне Србији
Министарство финансија и привреде окончало је процес реструктурирања за 26 предузећа, чиме је у потпуности реализована прва фаза Акционог плана који је Влада усвојила пре два месеца. Подсећамо да је законом предвиђено да се до средине 2014. године оконча поступак реструктурирања за свих 179 бивших друштвених предузећа, која су више од десет година била заштићена од поверилаца и чије директно и индиректно субвенционисање грађане Србије кошта око 750 милиона евра годишње. Од данас је у том статусу преостало 153 предузећа, за 26 мање у односу на моменат доношења Акционог плана Владе.

27.08.2013.
Динкић: Регистар ће увести ред у државним финансијама
Министарство финансија и привреде припремило је и упутило Влади Србије на усвајање Уредбу о изради јединственог Регистра запослених у јавном сектору који треба да буде успостављен до краја септембра.

26.08.2013.
Симпо прихватио Динкићев предлог
Руководство компаније „Симпо“ прихватило је предлог министра финансија и привреде Млађана Динкића да се порески дуг овог предузећа претвори у акције државе, чиме би држава Србија постала већински власник са око 70 одсто капитала. Симпо се истовремено обавезао да ће од данас редовно плаћати све порезе држави и доприносе радницима, о чему ће бити потписан посебан протокол и упућен Влади на потврђивање.

24.08.2013.
Falkensteiner нaмeрaвa дa изгрaди нoвe смeштajнe кaпaцитeтe нa Стaрoj плaнини
Mинистaрствo финaнсиja и приврeдe Рeпубликe Србиje и Jaвнo прeдузeћe зa рaзвoj плaнинскoг туризмa „Стaрa плaнинa“, пoтписaли су сa aустиjскoм кoмпaниjoм „Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG“ (FMTG) Meмoрaндум o рaзумeвaњу кojим je нajaвљeнa joш jeднa дирeктнa стрaнa инвeстициja у Србиjи. Рeч je o нaстaвку изгрaдњe туристичкoг цeнтрa нa Стaрoj плaнини, a пoтписници мeмoрaндумa су министaр Mлaђaн Динкић, дирeктoр кoмпaниje Falkensteiner Otmar Michaeler и дирeктoр JП „Стaрa плaнинa“ Свeтислaв Пoпaдић.

24.08.2013.
Министар Динкић у понедељак са руководством Симпа и Пореске управе
Министар финансија и привреде Млађан Динкић позвао је руководство Симпа и директора Пореске управе на састанак у понедељак, на којем би се договорило трајно решење за регулисање огромног пореског дуга ове компаније, које би истовремено омогућило и континуитет производње предузећа и сигуран посао за раднике.

22.08.2013.
Динкић: Поносан сам на фабрику аутомобила у Крагујевцу
На позив генералног директора „Фијат аутомобили Србија“ Антонија Ћезаре Фераре, министар финансија и привреде Млађан Динкић посетиo je данас у Крагујевцу фабрику аутомобила где је прeдстaвљeн нови модел Фијата 500Л са седам седишта - Fiat 500L Living. Том приликом директор Ферара уручио је министру Динкићу писмо директора за развој Фијат Групе Алфреда Алтавиле у којем Фијат исказује намеру да од смедеревске Железаре, након модернизације, купује челик за каросерије.

20.08.2013.
Пореска Управа упутила опомене пред блокаду Симпу и Галеници
Министарство финансија и привреде обавештава јавност да је Пореска управа упутила опомене пред блокаду рачуна компанијама Симпо и Галеника.

претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд