Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Документи > Јавни позиви

Јавни позиви
Претрага go

Jaвни пoзив зa дoдeлу бeспoврaтних срeдстaвa пoдршкe зa тeхнoлoшкe стaртaпe


Jaвни пoзив зa дoдeлу бeспoврaтних срeдстaвa пoдршкe зa oргaнизaциjу oбукe и умрeжaвaњa у oблaсти ИT прeдузeтништвa


Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2013. години


Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке активностима удружења за подстицање развоја предузетништва у 2013. години


Писмо компаније Valeant Pharmaceuticals North America - Одлука о одустајању од стратешког партнерства са Галеником


Јавни позив за достављање писма о намерама од стране заинтересованих инвеститора за стратешко партнерство за акционарско друштво Галеника за производњу лекова, дентала, антибиотика, фармацеутских сировина, парафармацеутике, ветеринарских производа и адитива Београд, матични број: 07726325


Јавни позив за учешће пословних банака у реализацији Програма подршке малим предузећима у набавци опреме у 2013. години


Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке иновативним брзорастућим малим и средњим предузећима


Јавни позив за учешће у реализацији Програма за измиривање обавеза локалних власти по основу капиталних инвестиционих издатака према приватном сектору


Докапитализација и/или припајање и/или продаја акција Привредне банке Београд а.д. Београд (Претквалификациона фаза)


Јавни позив за избор стратешког партнера за привредно друштво за производњу и прераду челика Железара Смедерево - НОВО


Јавни позив за подношење информативне пореске пријаве


Јавни позив за избор пословних банака за учешће у финансирању пројеката из програма ванредне подршке грађевинској индустрији Србије


Јавни позив за доставу списка тарифних ознака за нову опрему чији је увоз неопходан у 2013. години


Позив за регистрацију консултантских кућа у Републици Србији


Јавни конкурс за избор руководилаца у Министарству финансија и привреде – Пореској управи


Jaвни пoзив зa oбуку и трeнинг мaлих и срeдњих прeдузeћa у oквиру Прoгрaмa зa унaпрeђeњe инoвaциja


Јавни позив за избор стратешког партнера за привредно друштво за производњу и прераду челика „Железара Смедерево“ - истекао


Јавни позив за подношење захтева за враћање одузете имовине, односно обештећењепретходна 1 2 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд